Giờ
Trận Đấu
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
SABA ELITE FRIENDLY Virtual PES 20 - 5 Mins Play
0-0
1H 4'
Bayern Munchen (V)
Borussia Dortmund (V)
Hòa
0
0.57
-0.77
0.5
-0.78
u
0.58
3.50
5.20
1.49
0-1
2H 4'
Iran (V)
Hàn Quốc (V)
 
 
0-0
Iran (V) (Luân Lưu)
Hàn Quốc (V) (Luân Lưu)
0
-0.98
0.82
5.5
0.89
u
0.95
SABA INTERNATIONAL FRIENDLY Virtual PES 20 - 20 Mins Play
0-0
2H 9'
Scotland (V)
Hungary (V)
Hòa
0
0.67
-0.91
0.5
-0.68
u
0.44
4.15
5.30
1.39
0/0.5
-0.63
0.39
0.5/1
-0.47
u
0.23
1-0
1H 5'
Uruguay (V)
Colombia (V)
Hòa
0
0.86
0.90
2.5/3
0.80
u
0.96
1.42
6.30
3.50
0
0.87
0.89
1.5/2
0.74
u
-0.98
1.28
14.00
3.40
0/0.5
-0.94
0.70
3.0
-0.99
u
0.75
0/0.5
-0.66
0.42
2.0
-0.87
u
0.63
SABA CLUB FRIENDLY Virtual PES 20 - 15 Mins Play
2-1
2H 9'
Al Hilal (KSA) (V)
Al Duhail SC (V)
 
 
0-0
Al Hilal (KSA) (V) (Luân Lưu)
Al Duhail SC (V) (Luân Lưu)
0
0.80
-0.96
5.5
0.94
u
0.90
0-2
1H 5'
Al Rayyan (V)
Al Sadd Doha (V)
Hòa
0.80
0/0.5
0.96
3.5/4
0.86
u
0.90
31.00
1.06
5.70
0
-0.91
0.67
2.5/3
0.88
u
0.88
70.00
1.01
6.80
0
-0.82
0.58
3.5
0.63
u
-0.87
0.46
0/0.5
-0.70
2.5
0.59
u
-0.83
Giờ
Trận Đấu
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
USA NWSL CHALLENGE CUP
TRỰC TIẾP 10:00AM
Portland Thorns (Nữ) (N)
Washington Spirit (Nữ)
Hòa
0/0.5
0.83
-0.99
2/2.5
0.92
u
0.90
2.05
3.25
3.10
0
0.60
-0.76
1.0
-0.91
u
0.73
2.72
4.00
1.99
0.5
-0.95
0.79
2.5
-0.89
u
0.71
0/0.5
-0.86
0.70
0.5/1
0.63
u
-0.81
SABA INTERNATIONAL FRIENDLY Virtual FIFA 20 - 20 Mins Play
TRỰC TIẾP 08:00AM
Canada (V)
Thụy Sĩ (V)
Hòa
0.82
0/0.5
0.94
2/2.5
0.97
u
0.79
2.88
2.12
3.00
0.62
0/0.5
-0.86
0.5/1
0.60
u
-0.84
3.75
2.57
2.03
0.65
0.5
-0.89
2.0
0.77
u
0.99
0
-0.81
0.57
1.0
0.96
u
0.80
TRỰC TIẾP 10:00AM
Cộng hòa Séc (V)
Nam Phi (V)
Hòa
0.5/1
0.80
0.96
2/2.5
0.82
u
0.94
1.68
3.90
3.35
0/0.5
0.89
0.87
0.5/1
0.60
u
-0.84
2.35
4.40
2.01
0.5
0.68
-0.92
2.0
0.60
u
-0.84
0.5
-0.74
0.50
1.0
-0.96
u
0.72
SABA INTERNATIONAL FRIENDLY Virtual PES 20 - 20 Mins Play
TRỰC TIẾP 07:30AM
Paraguay (V)
Ghana (V)
Hòa
0/0.5
-0.84
0.60
2.5/3
0.93
u
0.83
2.35
2.41
3.25
0
-0.99
0.75
1/1.5
0.95
u
0.81
3.00
2.61
2.30
0.5
-0.74
0.50
2.5
0.76
u
-1.00
0/0.5
-0.64
0.40
1.0
0.61
u
-0.85
TRỰC TIẾP 07:45AM
Ecuador (V)
Algeria (V)
Hòa
-0.97
0/0.5
0.73
2.5/3
-0.98
u
0.74
3.30
1.92
3.05
0.82
0/0.5
0.94
1/1.5
-1.00
u
0.76
3.90
2.26
2.22
0
-0.70
0.46
2.5
0.87
u
0.89
0
-0.70
0.46
1.0
0.59
u
-0.83
TRỰC TIẾP 08:15AM
Nigeria (V)
Mỹ (V)
Hòa
0.5
0.95
0.81
2.5/3
0.89
u
0.87
1.95
3.00
3.25
0/0.5
-0.93
0.69
1/1.5
0.91
u
0.85
2.56
3.05
2.33
0.5/1
-0.82
0.58
2.5
0.61
u
-0.85
0.5
-0.64
0.40
1.0
0.53
u
-0.77
TRỰC TIẾP 08:30AM
Qatar (V)
Ả Rập Xê Út (V)
Hòa
0/0.5
0.98
0.78
2.5/3
0.90
u
0.86
2.19
2.61
3.25
0
-0.99
0.75
1/1.5
0.91
u
0.85
2.97
2.59
2.34
0.5
-0.84
0.60
2.5
0.61
u
-0.85
0/0.5
-0.69
0.45
1.0
0.59
u
-0.83
TRỰC TIẾP 08:45AM
Cameroon (V)
Hungary (V)
Hòa
0.5
0.82
0.94
2.5/3
0.92
u
0.84
1.82
3.45
3.25
0/0.5
-0.93
0.69
1/1.5
-0.97
u
0.73
2.56
3.20
2.25
0.5/1
-0.82
0.58
2.5
0.61
u
-0.85
0.5
-0.64
0.40
1.0
0.59
u
-0.83
TRỰC TIẾP 09:00AM
Nhật Bản (V)
UAE (V)
Hòa
0.5/1
0.97
0.79
2.5/3
0.99
u
0.77
1.72
3.55
3.50
0/0.5
0.97
0.79
1.0
0.66
u
-0.90
2.56
3.30
2.20
1.0
-0.79
0.55
2.5
0.78
u
0.98
0.5
-0.64
0.40
1/1.5
-0.90
u
0.66
TRỰC TIẾP 09:15AM
Bolivia (V)
Uzbekistan (V)
0/0.5
-0.93
0.69
2.5
0.86
u
0.90
0
0.88
0.88
1.0
0.86
u
0.90
0.5
-0.79
0.55
2/2.5
0.62
u
-0.86
0/0.5
-0.64
0.40
0.5/1
0.50
u
-0.74
SABA CLUB FRIENDLY Virtual PES 20 - 15 Mins Play
TRỰC TIẾP 07:30AM
Esteghlal (V)
Al Ahli (KSA) (V)
Hòa
0.72
0.5
-0.96
2.0
0.86
u
0.90
3.15
2.04
2.94
0.67
0/0.5
-0.91
0.5/1
0.70
u
-0.94
4.70
2.49
1.87
-0.85
0/0.5
0.61
1.5/2
0.66
u
-0.90
0
-0.65
0.41
0.5
0.51
u
-0.75
TRỰC TIẾP 07:45AM
Persepolis (V)
Al Ittihad (KSA) (V)
Hòa
0.80
0.5
0.96
2.0
0.85
u
0.91
3.25
1.96
3.00
0.70
0/0.5
-0.94
0.5/1
0.70
u
-0.94
4.60
2.51
1.87
-0.93
0/0.5
0.69
1.5/2
0.66
u
-0.90
0
-0.58
0.34
0.5
0.51
u
-0.75
TRỰC TIẾP 08:00AM
Al Ain (UAE) (V)
Zob Ahan (V)
Hòa
0.5
-0.92
0.68
1.5/2
0.91
u
0.85
2.08
3.30
2.73
0/0.5
-0.69
0.45
0.5/1
0.90
u
0.86
2.69
4.55
1.79
0.5/1
-0.72
0.48
1.5
0.66
u
-0.90
0.5
-0.59
0.35
0.5
0.66
u
-0.90
TRỰC TIẾP 08:15AM
Al Nasr (UAE) (V)
Lokomotiv Tashkent (V)
Hòa
0.5
-0.98
0.74
1.5/2
0.91
u
0.85
2.02
3.45
2.73
0/0.5
-0.84
0.60
0.5/1
0.90
u
0.86
2.72
4.40
1.80
0.5/1
-0.72
0.48
1.5
0.66
u
-0.90
0.5
-0.58
0.34
0.5
0.66
u
-0.90
TRỰC TIẾP 08:30AM
Sydney FC (V)
Muang Thong United (V)
Hòa
0.5
0.86
0.90
1.5/2
0.82
u
0.94
1.86
3.90
2.82
0/0.5
0.94
0.82
0.5/1
0.83
u
0.93
2.69
4.45
1.81
0.5/1
-0.78
0.54
1.5
0.61
u
-0.85
0.5
-0.59
0.35
0.5
0.61
u
-0.85
TRỰC TIẾP 09:00AM
Qingdao Huanghai (V)
Al Wahda Abu Dhabi (V)
Hòa
0.97
0/0.5
0.79
1.5/2
0.91
u
0.85
3.35
2.08
2.70
0.82
0/0.5
0.94
0.5/1
0.91
u
0.85
4.45
2.85
1.74
0
-0.74
0.50
1.5
0.66
u
-0.90
0
-0.76
0.52
0.5
0.66
u
-0.90
TRỰC TIẾP 10:00AM
Nagoya Grampus (V)
Melbourne Victory (V)
Hòa
0.5
-0.91
0.67
1.5/2
0.84
u
0.92
2.09
3.25
2.75
0/0.5
-0.76
0.52
0.5/1
0.89
u
0.87
2.69
4.35
1.82
0.5/1
-0.76
0.52
1.5
0.61
u
-0.85
0.5
-0.59
0.35
0.5
0.61
u
-0.85
Khách hàng tham gia chơi cá cược bóng đá cùng 388BET sẽ được cung cấp FREE bảng tỷ lệ cá cược trực tuyến hôm nay. Bảng tỷ lệ kèo cá cược của 388BET sẽ có đầy đủ tỷ lệ cá cược Ma Cao, tỷ lệ cá cược châu á, tỉ lệ cá cược ngoại hạng anh, tỷ lệ cá cược cúp C1, tỷ lệ cá cược Malaysia. Đặc biệt, bảng tỷ lệ kèo cá cược bóng đá của 388BET là bảng cá cược online, khách hàng không cần nhấn F5 để cập nhật dữ liệu mới, mỗi 3 giây, bảng tỷ lệ cá cược của chúng tôi sẽ tự động cập nhất mới giúp khách hàng thuận tiện hơn việc chọn kèo. Tỷ lệ kèo cá cược của 388BET được lấy dữ liệu từ những nhà cái hàng đầu thế giới như BONG88. Để có thể dễ dàng tìm thấy tỷ lệ kèo của đội bóng mà khách hàng muốn vui lòng dùng tổ hợp phím CTRL + F và nhập tên đội bóng vào để tìm kiếm nhanh nhất. Lưu ý cuối cùng của chúng tôi dành cho khách hàng chính là: "Chơi cá độ bóng đá, cá cược thể thao tại 388BET là hoàn toàn hợp pháp"