Giờ
Trận Đấu
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
SABA ELITE FRIENDLY Virtual PES 20 - 5 Mins Play
0-0
1H 4'
Manchester United (V)
Liverpool (V)
Hòa
0
-0.74
0.54
0.5
0.87
u
0.93
4.60
2.94
1.69
SABA INTERNATIONAL FRIENDLY Virtual PES 20 - 20 Mins Play
1-0
2H 4'
Hy Lạp (V)
Ghana (V)
Hòa
0
0.66
-0.90
1.5/2
0.91
u
0.85
1.20
19.00
3.80
0/0.5
-0.72
0.48
1.5
0.64
u
-0.88
0-4
1H 12'
Mexico (V)
Bỉ (V)
0.70
0/0.5
-0.94
5/5.5
0.90
u
0.86
0
-0.82
0.58
5.5
-0.81
u
0.57
0-0
1H 2'
Romania (V)
Cameroon (V)
Hòa
0.74
0/0.5
-0.98
2/2.5
0.83
u
0.93
2.92
2.34
2.63
0
0.98
0.78
1.0
0.77
u
0.99
3.20
2.87
2.05
0
-0.92
0.68
2.5
-0.93
u
0.69
0.50
0/0.5
-0.74
1/1.5
-0.98
u
0.74
SABA CLUB FRIENDLY Virtual PES 20 - 15 Mins Play
1-2
2H 8'
FC Tokyo (V)
Gyeongnam (V)
Hòa
0
0.55
-0.79
3.5
-0.68
u
0.44
27.00
1.19
3.70
0/0.5
-0.54
0.30
3.5/4
-0.46
u
0.22
1-0
2H 9'
Prachuap FC (V)
Suwon Bluewings (V)
 
 
0-0
1H 4'
Cerezo Osaka (V)
Pakhtakor Tashkent (V)
Hòa
0/0.5
0.94
0.82
1.5/2
0.89
u
0.87
2.23
2.90
2.80
0
0.57
-0.81
0.5
0.73
u
-0.97
3.05
3.90
1.76
0.5
-0.81
0.57
1.5
0.65
u
-0.89
0/0.5
-0.68
0.44
0.5/1
-0.91
u
0.67
Giờ
Trận Đấu
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
GIẢI NGOẠI HẠNG TRUNG QUỐC (PLAY OFF)
TRỰC TIẾP 07:30AM
Guangzhou R&F (N)
Henan Jianye
Hòa
0/0.5
0.99
0.85
2/2.5
0.80
u
-0.98
2.21
3.15
3.25
0
0.65
-0.81
1.0
-0.95
u
0.77
2.84
3.90
2.04
0
0.67
-0.83
2.5
-0.96
u
0.78
0/0.5
-0.78
0.62
0.5/1
0.74
u
-0.92
0.5
-0.82
0.66
2.0
0.56
u
-0.74
0.35
0/0.5
-0.51
1/1.5
-0.65
u
0.47
TRỰC TIẾP 11:35AM
Shanghai Greenland Shenhua (N)
Chongqing SWM
Hòa
0/0.5
0.79
-0.95
2/2.5
0.88
u
0.94
2.01
3.70
3.20
0
0.64
-0.80
1.0
-0.90
u
0.72
2.85
3.95
2.01
0
0.54
-0.70
2.5
-0.88
u
0.70
0/0.5
-0.78
0.62
0.5/1
0.63
u
-0.81
0.5
-0.99
0.83
2.0
0.63
u
-0.81
0.34
0/0.5
-0.50
1/1.5
-0.62
u
0.44
*CÚP C1 CHÂU ÂU
TRỰC TIẾP 05:55PM
Lokomotiv Moscow
Bayern Munchen
Hòa
0.97
2.5
0.96
3.5/4
0.92
u
0.98
21.00
1.12
10.00
0.98
1.0
0.90
1.5
0.88
u
-1.00
11.00
1.42
3.50
-0.84
2/2.5
0.77
3.5
0.75
u
-0.85
-0.71
0.5/1
0.59
1/1.5
0.62
u
-0.74
TRỰC TIẾP 05:55PM
Shakhtar Donetsk
Inter Milan
Hòa
0.94
0.5/1
0.99
3.0
0.89
u
-0.99
4.30
1.78
4.05
0.93
0/0.5
0.95
1/1.5
-0.94
u
0.82
4.30
2.35
2.37
-0.85
0.5
0.78
2.5/3
0.68
u
-0.78
0.62
0.5
-0.74
1.0
0.62
u
-0.74
TRỰC TIẾP 08:00PM
Liverpool
Midtjylland
Hòa
2.5
-0.96
0.89
3.5/4
0.88
u
-0.98
1.14
18.00
9.40
1.0
0.87
-0.99
1.5
0.85
u
-0.97
1.42
11.00
3.50
2/2.5
0.81
-0.88
4.0
-0.85
u
0.75
1/1.5
-0.81
0.69
1.5/2
-0.87
u
0.75
2.5/3
-0.79
0.72
3.5
0.71
u
-0.81
TRỰC TIẾP 08:00PM
Olympique de Marseille
Manchester City
Hòa
0.80
1.5
-0.87
3.0
0.90
u
-1.00
7.40
1.41
5.10
0.99
0.5
0.89
1/1.5
0.94
u
0.94
6.20
1.89
2.57
-0.95
1/1.5
0.88
3/3.5
-0.87
u
0.77
0.70
0.5/1
-0.82
1.5
-0.77
u
0.65
0.63
1.5/2
-0.70
2.5/3
0.68
u
-0.78
-0.64
0/0.5
0.52
1.0
0.50
u
-0.62
-0.67
1.0
0.60
3.5
-0.66
u
0.56
0.37
1.0
-0.49
1.5/2
-0.56
u
0.44
TRỰC TIẾP 08:00PM
Borussia Monchengladbach
Real Madrid
Hòa
-0.98
0.5
0.91
3/3.5
-0.93
u
0.83
3.75
1.91
4.00
0.89
0/0.5
0.99
1/1.5
0.88
u
1.00
3.50
2.58
2.45
0.78
0.5/1
-0.85
3.0
0.80
u
-0.90
0
-0.64
0.52
1.5
-0.77
u
0.65
-0.75
0/0.5
0.68
3.5
-0.76
u
0.66
0.51
0.5
-0.63
1.0
0.48
u
-0.60
0.58
1.0
-0.65
2.5/3
0.63
u
-0.73
0/0.5
-0.46
0.34
1.5/2
-0.59
u
0.47
TRỰC TIẾP 08:00PM
Atalanta
Ajax
Hòa
0.5
0.91
-0.98
3.5
0.90
u
1.00
1.91
3.55
4.25
0/0.5
0.92
0.96
1.5
-0.97
u
0.85
2.28
4.15
2.50
0.5/1
-0.88
0.81
3.5/4
-0.91
u
0.81
0.5
-0.78
0.66
1/1.5
0.73
u
-0.85
0/0.5
0.65
-0.72
3/3.5
0.68
u
-0.78
0
0.50
-0.62
1.5/2
-0.74
u
0.62
1.0
-0.65
0.58
4.0
-0.75
u
0.65
0.5/1
-0.55
0.43
0.5/1
0.25
u
-0.37
TRỰC TIẾP 08:00PM
Atletico de Madrid
Red Bull Salzburg
Hòa
0.5/1
0.95
0.98
2.5/3
0.90
u
1.00
1.73
4.65
4.05
0/0.5
0.85
-0.97
1/1.5
-0.84
u
0.72
2.16
5.20
2.36
1.0
-0.77
0.70
3.0
-0.84
u
0.74
0.5
-0.86
0.74
1.0
0.72
u
-0.84
0.5
0.73
-0.80
2.5
0.71
u
-0.81
0.5/1
-0.62
0.50
1.5
-0.64
u
0.52
1/1.5
-0.66
0.59
3/3.5
-0.69
u
0.59
0
0.38
-0.50
0.5/1
0.47
u
-0.59
TRỰC TIẾP 08:00PM
Porto
Olympiacos
Hòa
0.5/1
0.98
0.95
2/2.5
0.90
u
1.00
1.72
5.50
3.60
0/0.5
0.87
-0.99
1.0
-0.97
u
0.85
2.40
5.20
2.13
0.5
0.72
-0.79
2.5
-0.88
u
0.78
0.5
-0.71
0.59
0.5/1
0.62
u
-0.74
1.0
-0.72
0.65
2.0
0.56
u
-0.66
0
0.40
-0.52
1/1.5
-0.65
u
0.53
1/1.5
-0.59
0.52
2.5/3
-0.75
u
0.65
0.21
0/0.5
-0.33
0.5
0.44
u
-0.56
*CÚP C1 CHÂU ÂU - PHẠT GÓC
10/27 05:55PM
Đội Nhà Tổng Số Phạt Góc - Thứ Ba
Đội Khách Tổng Số Phạt Góc - Thứ Ba
0.92
0.5/1
0.92
76.0
0.75
u
-0.93
0.92
0/0.5
0.92
35.5
0.97
u
0.85
TRỰC TIẾP 05:55PM
Lokomotiv Moscow Tổng Số Phạt Góc
Bayern Munchen Tổng Số Phạt Góc
Hòa
0.82
4.5
-0.98
10.0
0.97
u
0.85
12.00
1.06
12.00
0.76
2/2.5
-0.92
4.5
0.80
u
-0.98
7.20
1.24
5.90
TRỰC TIẾP 05:55PM
Shakhtar Donetsk Tổng Số Phạt Góc
Inter Milan Tổng Số Phạt Góc
Hòa
0.88
1.0
0.96
9.0
-0.99
u
0.81
2.90
1.64
6.10
0.89
0.5
0.95
4.0
0.81
u
-0.99
2.72
1.95
4.20
TRỰC TIẾP 08:00PM
Liverpool Tổng Số Phạt Góc
Midtjylland Tổng Số Phạt Góc
Hòa
5.0
-0.90
0.74
10.0
0.94
u
0.88
1.04
13.00
12.00
2.5
-0.96
0.80
4.5
0.77
u
-0.95
1.16
8.70
7.00
TRỰC TIẾP 08:00PM
Olympique de Marseille Tổng Số Phạt Góc
Manchester City Tổng Số Phạt Góc
Hòa
0.92
3.0
0.92
9.5
0.99
u
0.83
6.90
1.15
9.00
0.91
1.5
0.93
4.5
0.98
u
0.84
5.00
1.37
5.30
TRỰC TIẾP 08:00PM
Borussia Monchengladbach Tổng Số Phạt Góc
Real Madrid Tổng Số Phạt Góc
Hòa
0.90
1.0
0.94
9.5
0.98
u
0.84
2.82
1.65
6.20
0.92
0.5
0.92
4.5
-0.98
u
0.80
2.73
1.92
4.30
TRỰC TIẾP 08:00PM
Atalanta Tổng Số Phạt Góc
Ajax Tổng Số Phạt Góc
Hòa
1.0
0.92
0.92
9.5
0.96
u
0.86
1.64
2.85
6.30
0.5
0.90
0.94
4.5
0.99
u
0.83
1.90
2.79
4.25
TRỰC TIẾP 08:00PM
Atletico de Madrid Tổng Số Phạt Góc
Red Bull Salzburg Tổng Số Phạt Góc
Hòa
1.0
0.83
-0.99
10.0
-0.90
u
0.72
1.59
2.96
6.50
0.5
0.82
-0.98
4.5
0.92
u
0.90
1.82
2.95
4.30
TRỰC TIẾP 08:00PM
Porto Tổng Số Phạt Góc
Olympiacos Tổng Số Phạt Góc
Hòa
1.5
0.84
1.00
9.0
0.91
u
0.91
1.43
3.65
6.70
0.5/1
0.84
1.00
4.0
0.77
u
-0.95
1.70
3.35
4.30
*CÚP C1 CHÂU ÂU - TỔNG SỐ PHẠT GÓC & TỔNG BÀN THẮNG
10/27 08:00PM
Liverpool
Midtjylland
7.5
0.90
0.90
14.0
0.95
u
0.85
3.5
0.88
0.92
6.0
0.70
u
-0.90
10/27 08:00PM
Olympique de Marseille
Manchester City
0.90
4.5
0.90
12.5
0.85
u
0.95
0.90
2.0
0.90
6.0
0.95
u
0.85
10/27 08:00PM
Borussia Monchengladbach
Real Madrid
-1.00
1.5
0.80
12.5
0.85
u
0.95
0.85
0.5/1
0.95
6.0
0.95
u
0.85
10/27 08:00PM
Atalanta
Ajax
1.5/2
0.90
0.90
13.0
0.85
u
0.95
0.5/1
0.90
0.90
6.0
0.95
u
0.85
10/27 08:00PM
Atletico de Madrid
Red Bull Salzburg
2.0
0.80
1.00
12.5
0.80
u
1.00
1.0
0.95
0.85
5.5
0.80
u
1.00
10/27 08:00PM
Porto
Olympiacos
2/2.5
0.80
1.00
11.5
0.88
u
0.92
1.0
0.80
1.00
5.0
0.85
u
0.95
*CÚP C1 CHÂU ÂU - ĐỘI GIAO BÓNG TRƯỚC
10/27 05:55PM
Lokomotiv Moscow
Bayern Munchen
0
-0.74
0.66
10/27 05:55PM
Shakhtar Donetsk
Inter Milan
0
-0.84
0.76
10/27 08:00PM
Liverpool
Midtjylland
0
-0.73
0.65
10/27 08:00PM
Olympique de Marseille
Manchester City
0
-0.87
0.79
10/27 08:00PM
Borussia Monchengladbach
Real Madrid
0
-0.89
0.81
10/27 08:00PM
Atalanta
Ajax
0
-0.86
0.78
10/27 08:00PM
Atletico de Madrid
Red Bull Salzburg
0
-0.72
0.64
10/27 08:00PM
Porto
Olympiacos
0
-0.87
0.79
GIẢI HẠNG 2 ANH
TRỰC TIẾP 07:00PM
Barnsley
Queens Park Rangers
Hòa
0
0.82
-0.90
2/2.5
0.96
u
0.94
2.49
2.89
3.30
0
0.79
-0.91
0.5/1
0.73
u
-0.85
3.10
3.65
1.98
0/0.5
-0.83
0.75
2.5
-0.80
u
0.70
0/0.5
-0.64
0.52
1.0
-0.82
u
0.70
0.60
0/0.5
-0.68
2.0
0.69
u
-0.79
0.42
0/0.5
-0.54
0.5
0.50
u
-0.62
TRỰC TIẾP 07:45PM
Blackburn Rovers
Reading
Hòa
0.5
-0.89
0.81
2.5
-0.92
u
0.82
2.12
3.60
3.30
0/0.5
-0.91
0.79
1.0
-0.94
u
0.82
2.55
4.55
2.05
0/0.5
0.79
-0.87
2/2.5
0.86
u
-0.96
0
0.50
-0.62
0.5/1
0.61
u
-0.73
0.5/1
-0.70
0.62
2.5/3
-0.70
u
0.60
0.5
-0.62
0.50
1/1.5
-0.63
u
0.51
TRỰC TIẾP 07:45PM
Brentford
Norwich City
Hòa
0/0.5
-0.96
0.88
2/2.5
0.89
u
-0.99
2.33
3.15
3.30
0/0.5
-0.82
0.70
1.0
-0.90
u
0.78
2.76
4.10
2.02
0
0.69
-0.77
2.5
-0.87
u
0.77
0
0.61
-0.73
0.5/1
0.63
u
-0.75
0.5
-0.75
0.67
2.0
0.61
u
-0.71
0.5
-0.56
0.44
1/1.5
-0.61
u
0.49
TRỰC TIẾP 07:45PM
Middlesbrough
Coventry City
Hòa
0.5
0.97
0.95
2/2.5
-0.98
u
0.88
1.97
4.25
3.25
0/0.5
-0.89
0.77
0.5/1
0.70
u
-0.82
2.60
4.65
2.00
0/0.5
0.69
-0.77
2.0
0.70
u
-0.80
0
0.50
-0.62
1.0
-0.82
u
0.70
0.5/1
-0.75
0.67
2.5
-0.78
u
0.68
TRỰC TIẾP 07:45PM
Swansea City
Stoke City
Hòa
0/0.5
-0.86
0.78
2/2.5
-0.99
u
0.89
2.53
2.93
3.20
0
0.73
-0.85
0.5/1
0.69
u
-0.81
2.97
3.75
2.01
0
0.77
-0.85
2.0
0.72
u
-0.82
0/0.5
-0.67
0.55
1.0
-0.82
u
0.70
0.5
-0.65
0.57
2.5
-0.78
u
0.68
0.39
0/0.5
-0.51
0.5
0.48
u
-0.60
TRỰC TIẾP 07:45PM
Wycombe Wanderers
Watford
Hòa
1.00
1.0
0.92
2.5
-0.90
u
0.80
7.10
1.51
4.05
-0.80
0/0.5
0.68
1.0
-0.92
u
0.80
5.60
2.17
2.17
0.73
1/1.5
-0.81
2/2.5
0.86
u
-0.96
0.73
0.5
-0.85
0.5/1
0.60
u
-0.72
-0.75
0.5/1
0.67
2.5/3
-0.70
u
0.60
0.49
0.5/1
-0.61
1/1.5
-0.62
u
0.50
GIẢI HẠNG 2 ANH - ĐỘI NHÀ/ĐỘI KHÁCH
10/27 07:00PM
Đội Nhà - Thứ Ba
Đội Khách - Thứ Ba
0.5
0.94
0.94
14.5/15
0.97
u
0.89
0/0.5
0.94
0.94
6.5
0.93
u
0.93
GIẢI VÔ ĐỊCH QUỐC GIA NA UY
TRỰC TIẾP 06:00PM
Viking
Haugesund
Hòa
0.5
-0.94
0.86
3.0
0.87
u
-0.97
2.06
3.40
3.70
0/0.5
-0.92
0.80
1/1.5
0.96
u
0.92
2.61
3.65
2.25
0/0.5
0.78
-0.86
3/3.5
-0.88
u
0.78
0.5
-0.62
0.50
1.5
-0.80
u
0.68
0.5/1
-0.74
0.66
2.5/3
0.70
u
-0.80
0
0.60
-0.72
1.0
0.54
u
-0.66
GIẢI HẠNG 2 TÂY BAN NHA
TRỰC TIẾP 06:00PM
Girona
FC Cartagena
Hòa
0/0.5
0.84
-0.92
2.0
-0.97
u
0.87
2.13
3.60
3.00
0/0.5
-0.84
0.72
0.5/1
0.97
u
0.91
2.85
4.60
1.88
0.5
-0.88
0.80
1.5/2
0.76
u
-0.86
0
0.56
-0.68
0.5
0.64
u
-0.76
0.5/1
-0.62
0.54
2/2.5
-0.72
u
0.62
0.5
-0.55
0.43
1.0
-0.59
u
0.47
GIẢI HẠNG 3 ANH
TRỰC TIẾP 07:00PM
AFC Wimbledon
Blackpool
Hòa
0.98
0/0.5
0.90
2/2.5
0.85
u
-0.99
3.15
2.14
3.15
0
-0.80
0.68
1.0
-0.94
u
0.80
3.80
2.80
2.01
0.75
0.5
-0.87
2.5
-0.94
u
0.80
0.66
0/0.5
-0.78
0.5/1
0.61
u
-0.75
TRỰC TIẾP 07:00PM
Bristol Rovers
Hull City
Hòa
-0.93
0/0.5
0.81
2.5
-0.94
u
0.80
3.15
2.12
3.20
0
-0.72
0.60
1.0
-0.94
u
0.80
4.00
2.66
2.02
0.77
0.5
-0.89
2/2.5
0.79
u
-0.93
0.70
0/0.5
-0.82
0.5/1
0.64
u
-0.78
TRỰC TIẾP 07:00PM
Charlton Athletic
Oxford United
Hòa
0/0.5
-0.92
0.80
2.5
-0.97
u
0.83
2.38
2.77
3.15
0
0.83
-0.95
1.0
0.98
u
0.88
2.99
3.35
2.05
0
0.80
-0.92
2/2.5
0.76
u
-0.90
0/0.5
-0.68
0.56
0.5/1
0.59
u
-0.73
TRỰC TIẾP 07:00PM
Crewe Alexandra
Lincoln City
Hòa
0
0.91
0.97
2/2.5
0.82
u
-0.96
2.52
2.60
3.15
0
0.90
0.98
1.0
-0.96
u
0.82
3.15
3.25
2.02
0/0.5
-0.82
0.70
2.5
-0.92
u
0.78
0/0.5
-0.62
0.50
0.5/1
0.62
u
-0.76
TRỰC TIẾP 07:00PM
Ipswich Town
Gillingham
Hòa
0.5/1
0.93
0.95
2.5
0.88
u
0.98
1.70
4.30
3.60
0/0.5
0.92
0.96
1.0
0.84
u
-0.98
2.35
4.30
2.16
0.5
0.70
-0.82
2.5/3
-0.89
u
0.75
0.5
-0.74
0.62
1/1.5
-0.74
u
0.60
TRỰC TIẾP 07:00PM
Milton Keynes Dons
Wigan Athletic
Hòa
0.5
0.70
-0.82
2.5
0.99
u
0.87
1.70
4.25
3.60
0/0.5
0.94
0.94
1.0
-0.98
u
0.84
2.38
4.45
2.11
0.5/1
0.92
0.96
2/2.5
0.76
u
-0.90
0.5
-0.72
0.60
0.5/1
0.59
u
-0.73
TRỰC TIẾP 07:00PM
Peterborough United
Burton Albion
Hòa
1.0
0.82
-0.94
2.5/3
0.96
u
0.90
1.48
5.70
4.05
0/0.5
0.68
-0.80
1.0
0.71
u
-0.85
2.08
4.90
2.30
1/1.5
-0.90
0.78
2.5
0.71
u
-0.85
0.5
-0.92
0.80
1/1.5
-0.86
u
0.72
TRỰC TIẾP 07:00PM
Swindon Town
Accrington Stanley
Hòa
0/0.5
-0.98
0.86
2/2.5
0.88
u
0.98
2.24
3.05
3.10
0
0.73
-0.85
1.0
-0.92
u
0.78
2.89
3.65
2.00
0
0.68
-0.80
2.5
-0.89
u
0.75
0/0.5
-0.72
0.60
0.5/1
0.65
u
-0.79
TRỰC TIẾP 07:45PM
Fleetwood Town
Shrewsbury Town
Hòa
0/0.5
0.84
-0.96
2/2.5
0.86
u
1.00
2.11
3.25
3.15
0/0.5
-0.82
0.70
1.0
-0.87
u
0.73
2.72
4.00
1.99
0.5
-0.90
0.78
2.5
-0.89
u
0.75
0
0.62
-0.74
0.5/1
0.64
u
-0.78
TRỰC TIẾP 07:45PM
Plymouth Argyle
Doncaster Rovers
Hòa
0
-0.94
0.82
2/2.5
0.77
u
-0.91
2.76
2.42
3.10
0
-0.96
0.84
1.0
0.99
u
0.87
3.35
3.00
2.04
0.76
0/0.5
-0.88
2.5
-0.97
u
0.83
0.55
0/0.5
-0.67
0.5/1
0.56
u
-0.70
TRỰC TIẾP 07:45PM
Portsmouth
Northampton Town
Hòa
1.0
0.73
-0.85
2.5/3
0.96
u
0.90
1.39
7.10
4.20
0.5
-0.97
0.85
1.0
0.76
u
-0.90
2.03
5.70
2.22
1/1.5
0.94
0.94
2.5
0.76
u
-0.90
0/0.5
0.63
-0.75
1/1.5
-0.81
u
0.67
TRỰC TIẾP 07:45PM
Rochdale
Sunderland
Hòa
-0.88
0.5/1
0.76
2.5
0.90
u
0.96
5.30
1.58
3.60
-0.90
0/0.5
0.78
1.0
0.93
u
0.93
4.85
2.21
2.17
0.84
1.0
-0.96
2.5/3
-0.84
u
0.70
0.70
0.5
-0.82
1/1.5
-0.69
u
0.55
GIẢI HẠNG 4 ANH
TRỰC TIẾP 06:30PM
Crawley Town
Tranmere Rovers
Hòa
0
0.81
-0.91
2/2.5
0.92
u
0.96
2.37
2.76
3.15
0
0.82
-0.94
1.0
-0.90
u
0.78
3.05
3.45
1.99
0/0.5
-0.86
0.76
2.5
-0.86
u
0.74
0/0.5
-0.68
0.56
0.5/1
0.70
u
-0.82
TRỰC TIẾP 07:00PM
Bolton Wanderers
Bradford City
Hòa
0/0.5
-0.90
0.80
2.5
0.99
u
0.89
2.32
2.73
3.30
0
0.80
-0.92
1.0
0.93
u
0.95
2.91
3.40
2.08
0
0.80
-0.90
2/2.5
0.74
u
-0.86
0/0.5
-0.70
0.58
0.5/1
0.60
u
-0.72
TRỰC TIẾP 07:00PM
Carlisle United
Morecambe
Hòa
0.5/1
0.98
0.92
2.5
0.94
u
0.94
1.76
3.95
3.60
0/0.5
0.98
0.90
1.0
0.86
u
-0.98
2.47
4.25
2.09
0.5
0.76
-0.86
2.5/3
-0.84
u
0.72
0.5
-0.68
0.56
1/1.5
-0.65
u
0.53
TRỰC TIẾP 07:00PM
Forest Green Rovers
Grimsby Town
Hòa
0.5/1
0.88
-0.98
2.5
-0.92
u
0.80
1.67
4.55
3.55
0/0.5
0.91
0.97
1.0
-0.94
u
0.82
2.42
4.65
2.03
0.5
0.68
-0.78
2/2.5
0.84
u
-0.96
0.5
-0.70
0.58
0.5/1
0.64
u
-0.76
TRỰC TIẾP 07:00PM
Harrogate Town
Stevenage FC
Hòa
0.5/1
-0.99
0.89
2.5
-0.97
u
0.85
1.76
4.00
3.55
0/0.5
-1.00
0.88
1.0
-0.99
u
0.87
2.51
4.40
2.02
0.5
0.76
-0.86
2/2.5
0.82
u
-0.94
0.5
-0.66
0.54
0.5/1
0.65
u
-0.77
TRỰC TIẾP 07:00PM
Leyton Orient
Exeter City
Hòa
0.81
0/0.5
-0.91
2.5
-0.95
u
0.83
2.80
2.32
3.20
0
-0.91
0.79
1.0
-1.00
u
0.88
3.45
2.94
2.04
0
-0.88
0.78
2/2.5
0.76
u
-0.88
0.58
0/0.5
-0.70
0.5/1
0.60
u
-0.72
TRỰC TIẾP 07:00PM
Mansfield Town
Barrow AFC
Hòa
0/0.5
-0.97
0.87
2.5
-0.94
u
0.82
2.22
2.96
3.20
0
0.72
-0.84
1.0
0.98
u
0.90
2.81
3.60
2.06
0
0.70
-0.80
2/2.5
0.79
u
-0.91
0/0.5
-0.75
0.63
0.5/1
0.60
u
-0.72
TRỰC TIẾP 07:00PM
Newport County
Colchester United
Hòa
0/0.5
0.85
-0.95
2/2.5
0.96
u
0.92
2.12
3.10
3.30
0
0.64
-0.76
1.0
-0.83
u
0.71
2.79
4.00
1.96
0.5
-0.89
0.79
2.5
-0.82
u
0.70
0/0.5
-0.80
0.68
0.5/1
0.70
u
-0.82
TRỰC TIẾP 07:00PM
Port Vale
Cheltenham Town
Hòa
0
-0.96
0.86
2/2.5
0.98
u
0.90
2.67
2.43
3.20
0
0.99
0.89
0.5/1
0.70
u
-0.82
3.40
3.20
1.95
0.69
0/0.5
-0.79
2.5
-0.82
u
0.70
0.48
0/0.5
-0.60
1.0
-0.84
u
0.72
TRỰC TIẾP 07:00PM
Southend United
Oldham Athletic
Hòa
-0.94
0/0.5
0.84
2.5
0.95
u
0.93
3.05
2.11
3.40
0.75
0/0.5
-0.87
1.0
0.93
u
0.95
4.10
2.58
2.05
0.80
0.5
-0.90
2.5/3
-0.84
u
0.72
0
-0.69
0.57
1/1.5
-0.70
u
0.58
TRỰC TIẾP 07:00PM
Walsall
Cambridge United
Hòa
0
0.88
-0.98
2/2.5
0.88
u
1.00
2.45
2.64
3.20
0
0.86
-0.98
1.0
-0.89
u
0.77
3.10
3.40
1.98
0/0.5
-0.85
0.75
2.5
-0.85
u
0.73
0/0.5
-0.64
0.52
0.5/1
0.65
u
-0.77
TRỰC TIẾP 07:45PM
Scunthorpe United
Salford City
Hòa
-0.94
0.5
0.84
2.5
-0.92
u
0.80
3.70
1.84
3.50
0.83
0/0.5
-0.95
1.0
-0.96
u
0.84
4.15
2.61
2.02
0.79
0.5/1
-0.89
2/2.5
0.82
u
-0.94
0.50
0.5
-0.62
0.5/1
0.60
u
-0.72
GIẢI HẠNG 5 ANH
TRỰC TIẾP 07:00PM
Wrexham
Barnet
Hòa
0/0.5
0.64
-0.80
2.5
0.85
u
0.97
1.84
3.60
3.35
0/0.5
-1.00
0.84
1.0
0.85
u
0.97
2.45
4.25
2.10
0.5
0.84
1.00
2.5/3
-0.93
u
0.75
0
0.50
-0.66
1/1.5
-0.76
u
0.58
TRỰC TIẾP 07:45PM
Aldershot Town
Torquay United
Hòa
0
0.90
0.94
2.5/3
-1.00
u
0.82
2.46
2.51
3.20
0
0.92
0.92
1.0
0.86
u
0.96
3.15
3.15
2.05
0/0.5
-0.86
0.70
2.5
0.79
u
-0.97
0/0.5
-0.66
0.50
1/1.5
-0.80
u
0.62
TRỰC TIẾP 07:45PM
Boreham Wood FC
Woking
Hòa
0/0.5
0.78
-0.94
2.5
0.95
u
0.87
2.06
3.05
3.25
0/0.5
-0.86
0.70
1.0
0.95
u
0.87
2.51
4.05
2.11
0.5
-0.94
0.78
2/2.5
0.74
u
-0.92
0
0.54
-0.70
0.5/1
0.57
u
-0.75
TRỰC TIẾP 07:45PM
Bromley FC
Weymouth
Hòa
0.5/1
0.94
0.90
2.5
0.91
u
0.91
1.74
4.00
3.40
0/0.5
0.90
0.94
1.0
0.95
u
0.87
2.42
4.30
2.11
0.5
0.74
-0.90
2.5/3
-0.93
u
0.75
0.5
-0.70
0.54
1/1.5
-0.78
u
0.60
TRỰC TIẾP 07:45PM
Dover Athletic
Eastleigh
Hòa
-0.89
0.5
0.73
2.5/3
0.98
u
0.84
3.90
1.73
3.50
0.86
0/0.5
0.98
1.0
0.73
u
-0.91
3.95
2.42
2.21
0.86
0.5/1
0.98
2.5
0.76
u
-0.94
0.54
0.5
-0.70
1/1.5
-0.84
u
0.66
TRỰC TIẾP 07:45PM
Hartlepool United
Altrincham
Hòa
1.0
0.90
0.94
2.5/3
0.97
u
0.85
1.52
4.85
3.90
0.5
-0.92
0.76
1.0
0.74
u
-0.92
2.08
5.00
2.27
0.5/1
0.70
-0.86
2.5
0.72
u
-0.90
0/0.5
0.66
-0.82
1/1.5
-0.84
u
0.66
TRỰC TIẾP 07:45PM
Kings Lynn Town
Wealdstone
Hòa
0
0.74
-0.90
3.0
0.85
u
0.97
2.20
2.68
3.40
0
0.80
-0.96
1/1.5
0.92
u
0.90
2.71
3.10
2.34
0/0.5
-0.98
0.82
3/3.5
-0.88
u
0.70
0/0.5
-0.74
0.58
1.5
-0.71
u
0.53
TRỰC TIẾP 07:45PM
Maidenhead United
Dagenham & Redbridge
Hòa
0
0.96
0.88
2.5
0.94
u
0.88
2.55
2.45
3.15
0
0.95
0.89
1.0
0.90
u
0.92
3.15
3.05
2.10
0.69
0/0.5
-0.85
2/2.5
0.65
u
-0.83
0.50
0/0.5
-0.66
0.5/1
0.47
u
-0.65
TRỰC TIẾP 07:45PM
Stockport County
Solihull Moors
Hòa
0
0.77
-0.93
2.5
-0.98
u
0.80
2.35
2.76
3.00
0
0.79
-0.95
1.0
0.96
u
0.86
2.96
3.40
2.05
0/0.5
-0.96
0.80
2/2.5
0.77
u
-0.95
0/0.5
-0.70
0.54
0.5/1
0.57
u
-0.75
TRỰC TIẾP 07:45PM
Yeovil Town
Sutton United
Hòa
0/0.5
0.95
0.89
2.5
-0.95
u
0.77
2.30
2.80
3.05
0
0.74
-0.90
1.0
-0.98
u
0.80
2.89
3.50
2.04
0
0.74
-0.90
2/2.5
0.79
u
-0.97
0/0.5
-0.74
0.58
0.5/1
0.57
u
-0.75
CÚP QUỐC GIA Ý
TRỰC TIẾP 01:00PM
Sampdoria
Salernitana
Hòa
1/1.5
0.93
0.91
3/3.5
0.98
u
0.84
1.40
5.70
4.40
0.5
0.85
0.99
1/1.5
0.82
u
-1.00
1.85
6.10
2.41
1.0
0.65
-0.81
3.0
0.77
u
-0.95
0/0.5
0.57
-0.73
1.5
-0.83
u
0.65
TRỰC TIẾP 02:00PM
Bologna
Reggina
Hòa
1/1.5
0.83
-0.99
3/3.5
0.97
u
0.85
1.33
6.40
4.70
0.5
0.88
0.96
1/1.5
0.75
u
-0.93
1.88
5.40
2.48
1.0
0.58
-0.74
3.0
0.75
u
-0.93
0/0.5
0.60
-0.76
1.5
-0.88
u
0.70
TRỰC TIẾP 02:00PM
Virtus Entella
Pisa
Hòa
0
0.76
-0.92
2/2.5
-0.98
u
0.80
2.31
2.75
3.10
0
0.76
-0.92
1.0
-0.88
u
0.70
3.00
3.60
1.96
0/0.5
-0.89
0.73
2.5
-0.87
u
0.69
0/0.5
-0.68
0.52
0.5/1
0.64
u
-0.82
TRỰC TIẾP 05:00PM
Pordenone Calcio
Monza
Hòa
0.96
0/0.5
0.88
2/2.5
0.85
u
0.97
2.89
2.14
3.25
0
-0.85
0.69
1.0
-0.93
u
0.75
3.70
2.87
1.99
0.71
0.5
-0.87
2.5
-0.93
u
0.75
0.59
0/0.5
-0.75
0.5/1
0.64
u
-0.82
KAZAKHSTAN PREMIER LEAGUE
TRỰC TIẾP 09:00AM
Shakhter Karagandy (N)
FC Kyzyl-Zhar SK
Hòa
0.5/1
-0.98
0.82
2/2.5
-0.87
u
0.69
1.75
4.35
3.15
0/0.5
-0.96
0.80
0.5/1
0.72
u
-0.90
2.46
4.80
1.97
GIẢI NHÀ NGHỀ MỸ
TRỰC TIẾP 02:00AM
Vancouver Whitecaps FC (N)
Seattle Sounders
Hòa
-0.89
0.5/1
0.81
2.5/3
0.88
u
-0.98
4.75
1.66
4.25
-0.98
0/0.5
0.86
1/1.5
-0.92
u
0.80
4.20
2.29
2.35
0.83
1.0
-0.91
3.0
-0.86
u
0.76
0.65
0.5
-0.77
1.0
0.65
u
-0.77
-0.74
0.5
0.66
2.5
0.70
u
-0.80
COLOMBIA PRIMERA B
TRỰC TIẾP 01:00AM
Atletico Huila
Boca Juniors de Cali
Hòa
1/1.5
-0.96
0.80
2/2.5
0.97
u
0.85
1.40
7.00
3.80
0.5
-0.96
0.80
0.5/1
0.70
u
-0.88
2.04
6.70
2.08
1.0
0.72
-0.88
2.0
0.66
u
-0.84
0/0.5
0.60
-0.76
1.0
-0.84
u
0.66
SABA CLUB FRIENDLY Virtual FIFA 20 FUTSAL - 6 Mins Play
TRỰC TIẾP 06:00AM
Bayern Munchen (V)
Tottenham Hotspur (V)
Hòa
0.5
0.75
0.95
3.0
0.47
u
-0.77
1.75
3.15
3.85
0/0.5
0.92
0.78
1.5
0.66
u
-0.96
2.18
3.30
2.57
TRỰC TIẾP 06:20AM
Benfica (V)
Napoli (V)
Hòa
0.78
0.5
0.92
3.0
0.50
u
-0.80
2.70
1.92
3.85
0.65
0/0.5
-0.95
1.5
0.76
u
0.94
3.20
2.37
2.45
TRỰC TIẾP 06:40AM
Borussia Dortmund (V)
Manchester City (V)
Hòa
0/0.5
0.90
0.80
3.5
0.78
u
0.92
2.02
2.59
3.85
0
0.65
-0.95
1.5
0.70
u
1.00
2.40
3.00
2.50
TRỰC TIẾP 07:00AM
Chelsea (V)
Barcelona (V)
Hòa
0.88
0/0.5
0.82
3.5
0.74
u
0.96
2.76
1.93
3.80
0
-0.85
0.55
1.5
0.65
u
-0.95
3.25
2.27
2.50
TRỰC TIẾP 07:20AM
Inter Milan (V)
Paris Saint Germain (V)
Hòa
0/0.5
0.87
0.83
3.5
0.75
u
0.95
1.98
2.66
3.80
0
0.60
-0.90
1.5
0.65
u
-0.95
2.33
3.10
2.50
TRỰC TIẾP 07:40AM
Liverpool (V)
AS Roma (V)
Hòa
0.5
0.63
-0.93
3.5
0.70
u
1.00
1.63
3.40
4.15
0/0.5
0.85
0.85
1.5
0.67
u
-0.97
2.09
3.55
2.60
TRỰC TIẾP 08:00AM
Manchester United (V)
RB Leipzig (V)
Hòa
0/0.5
0.85
0.85
3.5
0.78
u
0.92
1.96
2.71
3.80
0
0.60
-0.90
1.5
0.65
u
-0.95
2.33
3.10
2.50
TRỰC TIẾP 08:20AM
Porto (V)
Bayer 04 Leverkusen (V)
Hòa
0/0.5
0.80
0.90
3.5
0.83
u
0.87
1.91
2.80
3.85
0
0.60
-0.90
1.5
0.70
u
1.00
2.33
3.10
2.50
TRỰC TIẾP 08:40AM
Sevilla (V)
Real Madrid (V)
Hòa
0.95
0/0.5
0.75
3.5
0.80
u
0.90
2.94
1.86
3.80
0.70
0/0.5
-1.00
1.5
0.64
u
-0.94
3.30
2.29
2.50
TRỰC TIẾP 09:00AM
Benfica (V)
Tottenham Hotspur (V)
Hòa
0.85
0.5
0.85
3.5
0.80
u
0.90
2.78
1.85
4.00
0.70
0/0.5
1.00
1.5
0.67
u
-0.97
3.30
2.29
2.50
TRỰC TIẾP 09:20AM
Bayern Munchen (V)
Bayer 04 Leverkusen (V)
Hòa
0.5/1
0.77
0.93
3.5
0.77
u
0.93
1.62
3.40
4.20
0/0.5
0.80
0.90
1.5
0.64
u
-0.94
2.03
3.50
2.65
TRỰC TIẾP 09:40AM
Atletico de Madrid (V)
Real Madrid (V)
Hòa
0
0.75
0.95
3.5
0.77
u
0.93
2.14
2.38
3.80
0
0.70
1.00
1.5
0.65
u
-0.95
2.47
2.90
2.50
TRỰC TIẾP 10:00AM
Borussia Dortmund (V)
RB Leipzig (V)
Hòa
0/0.5
0.76
0.94
3.5
0.79
u
0.91
1.87
2.90
3.80
0/0.5
-0.98
0.68
1.5
0.67
u
-0.97
2.32
3.25
2.50
TRỰC TIẾP 10:20AM
Chelsea (V)
AS Roma (V)
Hòa
0.80
0/0.5
0.90
3.5
0.79
u
0.91
2.60
2.02
3.80
0
-0.95
0.65
1.5
0.66
u
-0.96
3.00
2.40
2.50
TRỰC TIẾP 10:40AM
Inter Milan (V)
Manchester City (V)
Hòa
0
0.85
0.85
3.5
0.82
u
0.88
2.25
2.25
3.80
0
0.85
0.85
1.5
0.69
u
-0.99
2.67
2.67
2.50
TRỰC TIẾP 11:00AM
Liverpool (V)
Napoli (V)
Hòa
0.5
0.70
1.00
3.5
0.80
u
0.90
1.70
3.20
4.00
0/0.5
0.85
0.85
1.5
0.67
u
-0.97
2.09
3.55
2.60
TRỰC TIẾP 11:20AM
Manchester United (V)
Piemonte Calcio (V)
Hòa
0
0.75
0.95
3.5
0.76
u
0.94
2.14
2.38
3.80
0
0.73
0.97
1.5
0.63
u
-0.93
2.51
2.85
2.50
TRỰC TIẾP 11:40AM
Porto (V)
Paris Saint Germain (V)
Hòa
0.83
0/0.5
0.87
3.5
0.78
u
0.92
2.67
1.98
3.80
0
-0.90
0.60
1.5
0.65
u
-0.95
3.10
2.33
2.50
TRỰC TIẾP 12:00PM
Sevilla (V)
Barcelona (V)
Hòa
0
-0.98
0.68
3.5
0.83
u
0.87
2.48
2.06
3.80
0
-1.00
0.70
1.5
0.70
u
1.00
2.90
2.47
2.50
SABA INTERNATIONAL FRIENDLY Virtual PES 20 - 20 Mins Play
TRỰC TIẾP 06:00AM
Brazil (V)
Colombia (V)
Hòa
0/0.5
0.57
-0.87
2.5/3
0.71
u
0.99
1.95
2.87
3.45
0
0.45
-0.75
1/1.5
0.74
u
0.96
2.20
3.65
2.37
0.5
0.95
0.75
2.5
0.67
u
-0.97
0/0.5
-0.94
0.64
1.5
-0.86
u
0.56
TRỰC TIẾP 06:00AM
Nigeria (V)
Bồ Đào Nha (V)
Hòa
0
0.92
0.78
3.0
0.68
u
-0.98
2.25
2.45
3.35
0
0.80
0.90
1/1.5
0.59
u
-0.89
2.76
2.90
2.26
0.50
0/0.5
-0.80
2.5/3
0.54
u
-0.84
0.41
0/0.5
-0.71
1.5
-0.97
u
0.67
TRỰC TIẾP 06:15AM
Ả Rập Xê Út (V)
Trung Quốc (V)
Hòa
0
0.86
0.84
3.0
0.86
u
0.84
2.37
2.34
3.30
0
0.95
0.75
1/1.5
0.80
u
0.90
3.05
2.76
2.17
0.63
0/0.5
-0.93
2.5/3
0.64
u
-0.94
0.47
0/0.5
-0.77
1.5
-0.93
u
0.63
TRỰC TIẾP 06:30AM
Costa Rica (V)
Nhật Bản (V)
Hòa
0.90
0/0.5
0.80
2.5/3
-1.00
u
0.70
2.96
1.98
3.25
0
-0.74
0.44
1/1.5
0.92
u
0.78
3.85
2.27
2.23
0
-0.82
0.52
2.5
0.81
u
0.89
0.63
0/0.5
-0.93
1.0
0.43
u
-0.73
TRỰC TIẾP 06:30AM
Thụy Điển (V)
Đức (V)
Hòa
0.85
0.5
0.85
2.5/3
0.97
u
0.73
3.25
1.85
3.30
0.73
0/0.5
0.97
1/1.5
0.90
u
0.80
3.80
2.29
2.21
-0.90
0/0.5
0.60
2.5
0.64
u
-0.94
0
-0.75
0.45
1.5
-0.86
u
0.56
TRỰC TIẾP 06:45AM
Qatar (V)
Úc (V)
Hòa
-0.82
0/0.5
0.52
2.5
0.81
u
0.89
3.05
1.90
3.35
0
-0.73
0.43
1.0
0.75
u
0.95
4.00
2.31
2.15
0.80
0.5
0.90
2/2.5
0.66
u
-0.96
0.70
0/0.5
-1.00
1/1.5
-0.88
u
0.58
SABA CLUB FRIENDLY Virtual PES 20 - 15 Mins Play
TRỰC TIẾP 06:00AM
Chonburi FC (V)
Samut Prakan City (V)
Hòa
0
0.78
0.92
1.5/2
0.72
u
0.98
2.47
2.65
2.72
0
0.80
0.90
0.5/1
0.83
u
0.87
3.25
3.40
1.82
0/0.5
-0.87
0.57
2.0
-0.96
u
0.66
0/0.5
-0.75
0.45
1.0
-0.85
u
0.55
TRỰC TIẾP 06:15AM
Lokomotiv Tashkent (V)
Yokohama Marinos (V)
Hòa
0
0.63
-0.93
2.0
0.87
u
0.83
2.26
2.89
2.77
0
0.50
-0.80
0.5/1
0.79
u
0.91
2.71
4.15
1.85
0/0.5
-0.90
0.60
1.5/2
0.70
u
1.00
0/0.5
-0.78
0.48
1.0
-0.89
u
0.59
TRỰC TIẾP 06:30AM
Al Ittihad (KSA) (V)
Urawa Red Diamonds (V)
Hòa
0/0.5
0.57
-0.87
2.0
0.85
u
0.85
2.10
3.25
2.75
0/0.5
-1.00
0.70
0.5/1
0.80
u
0.90
2.72
4.20
1.84
0
0.50
-0.80
1.5/2
0.70
u
1.00
0
0.50
-0.80
1.0
-0.99
u
0.69
TRỰC TIẾP 06:45AM
Daegu FC (V)
BG Pathum United (V)
Hòa
0.5
0.88
0.82
2.0
0.78
u
0.92
1.88
3.50
3.00
0/0.5
-1.00
0.70
0.5/1
0.78
u
0.92
2.46
4.45
1.88
0/0.5
0.52
-0.82
2/2.5
-0.98
u
0.68
0
0.40
-0.70
1.0
-0.91
u
0.61
Khách hàng tham gia chơi cá cược bóng đá cùng 388BET sẽ được cung cấp FREE bảng tỷ lệ cá cược trực tuyến hôm nay. Bảng tỷ lệ kèo cá cược của 388BET sẽ có đầy đủ tỷ lệ cá cược Ma Cao, tỷ lệ cá cược châu á, tỉ lệ cá cược ngoại hạng anh, tỷ lệ cá cược cúp C1, tỷ lệ cá cược Malaysia. Đặc biệt, bảng tỷ lệ kèo cá cược bóng đá của 388BET là bảng cá cược online, khách hàng không cần nhấn F5 để cập nhật dữ liệu mới, mỗi 3 giây, bảng tỷ lệ cá cược của chúng tôi sẽ tự động cập nhất mới giúp khách hàng thuận tiện hơn việc chọn kèo. Tỷ lệ kèo cá cược của 388BET được lấy dữ liệu từ những nhà cái hàng đầu thế giới như BONG88. Để có thể dễ dàng tìm thấy tỷ lệ kèo của đội bóng mà khách hàng muốn vui lòng dùng tổ hợp phím CTRL + F và nhập tên đội bóng vào để tìm kiếm nhanh nhất. Lưu ý cuối cùng của chúng tôi dành cho khách hàng chính là: "Chơi cá độ bóng đá, cá cược thể thao tại 388BET là hoàn toàn hợp pháp"