Giờ
Trận Đấu
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
GIẢI NHÀ NGHỀ MỸ
0-0
2H 9'
Minnesota United FC
Vancouver Whitecaps FC
Hòa
0.5
-0.86
0.78
1/1.5
0.97
u
0.93
2.16
5.00
2.40
0/0.5
0.77
-0.85
1.5
-0.76
u
0.66
0.5/1
-0.62
0.54
1.0
0.53
u
-0.63
1-0
2H 43'
Houston Dynamo
Sporting Kansas City
Hòa
0
-0.91
0.83
1.5
-0.37
u
0.29
1.12
77.00
5.70
0.22
0/0.5
-0.30
1.5/2
-0.20
u
0.12
CÚP VÔ ĐỊCH CÁC CÂU LẠC BỘ NAM MỸ
0-0
1H 23'
Universitario Deportes
Defensa y Justicia
Hòa
0.95
0.5/1
0.95
2.0
0.96
u
0.92
5.20
1.69
3.15
0.75
0/0.5
-0.85
0.5
-0.99
u
0.87
7.00
2.85
1.65
-0.79
0.5
0.69
2/2.5
-0.81
u
0.69
0.44
0.5
-0.54
0.5/1
-0.65
u
0.53
SIÊU CÚP NAM MỸ
2-2
2H 49'+5
Bolivar
Jorge Wilstermann
0
0.36
-0.46
4.5
-0.14
u
0.06
0/0.5
-0.18
0.08
4.5/5
-0.11
u
0.03
GIẢI VÔ ĐỊCH QUỐC GIA MEXICO (PLAY OFF)
PRC
0-0
1H 15'
Atlas
Puebla FC
Hòa
0.5
0.86
-0.94
2.0
-0.92
u
0.82
1.86
4.85
2.97
0/0.5
-0.84
0.74
0.5
0.83
u
-0.93
2.78
5.60
1.78
0.5/1
-0.84
0.76
1.5/2
0.75
u
-0.85
0.5
-0.56
0.46
0.5/1
-0.81
u
0.71
0/0.5
0.59
-0.67
2/2.5
-0.72
u
0.62
0
0.41
-0.51
1.0
-0.41
u
0.31
SABA INTERNATIONAL FRIENDLY Virtual PES 21 - 20 Mins Play
0-1
2H 6'
Slovakia (V)
Bờ Biển Ngà (V)
Hòa
0/0.5
-0.94
0.70
1.5
0.83
u
0.93
9.60
1.40
3.00
0.5
-0.64
0.40
1.5/2
-0.87
u
0.63
1-0
1H 5'
Uzbekistan (V)
Canada (V)
Hòa
0/0.5
0.88
0.88
3.5
0.87
u
0.89
1.35
6.30
4.00
0
0.70
-0.94
2.0
0.77
u
0.99
1.28
12.00
3.50
0.5
-0.89
0.65
3.5/4
-0.96
u
0.72
0/0.5
-0.81
0.57
2/2.5
-0.83
u
0.59
SABA CLUB FRIENDLY Virtual PES 21 - 15 Mins Play
3-1
2H 9'
Olympique de Marseille (V)
Sporting Braga (V)
 
 
0-1
1H 5'
Manchester United (V)
Real Sociedad (V)
Hòa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giờ
Trận Đấu
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
GIẢI NHÀ NGHỀ MỸ
TRỰC TIẾP 02:30AM
San Jose Earthquakes
Seattle Sounders
Hòa
0
0.88
-0.96
2.5/3
0.98
u
0.92
2.61
2.63
3.50
0
0.92
0.98
1/1.5
-0.89
u
0.79
3.25
3.08
2.14
0/0.5
-0.83
0.75
3.0
-0.80
u
0.70
0.54
0/0.5
-0.64
1.0
0.74
u
-0.84
0.69
0/0.5
-0.77
2.5
0.73
u
-0.83
0/0.5
-0.67
0.57
1.5
-0.67
u
0.57
CÚP VÔ ĐỊCH CÁC CÂU LẠC BỘ NAM MỸ
TRỰC TIẾP 03:00AM
Atletico Nacional (N)
Nacional Montevideo
Hòa
0.5/1
0.86
-0.96
2.5/3
0.95
u
0.93
1.66
4.45
3.95
0/0.5
0.82
-0.94
1.0
0.80
u
-0.92
2.36
4.30
2.26
1.0
-0.88
0.78
3.0
-0.81
u
0.69
0.5
-0.73
0.61
1/1.5
-0.76
u
0.64
UNITED SOCCER LEAGUE CHAMPIONSHIP
TRỰC TIẾP 02:30AM
Sacramento Republic FC
Las Vegas Lights FC
Hòa
1.5/2
0.90
0.94
3.5
0.85
u
0.97
1.23
8.50
5.30
0.5/1
0.94
0.90
1.5
0.88
u
0.94
1.65
5.60
2.98
1.5
0.76
-0.92
3/3.5
0.69
u
-0.87
0.5
0.65
-0.81
1/1.5
0.57
u
-0.75
GIẢI A-LEAGUE ÚC
05/13 09:05AM
Melbourne City FC
Adelaide United
Hòa
1.5
-0.89
0.81
3.5
-0.93
u
0.83
1.42
6.40
5.20
0.5
0.91
0.99
1.5
-0.87
u
0.77
1.91
5.00
2.65
1/1.5
0.86
-0.94
3/3.5
0.81
u
-0.91
0.5/1
-0.77
0.67
1/1.5
0.76
u
-0.86
1.5/2
-0.74
0.66
3.5/4
-0.74
u
0.64
GIẢI HẠNG 1 ÁO
05/13 08:30AM
FC Dornbirn
SK Vorwarts Steyr
Hòa
0
0.78
-0.90
3.0
-0.99
u
0.85
2.25
2.68
3.30
0
0.83
-0.95
1/1.5
-0.94
u
0.80
2.84
3.20
2.20
0/0.5
-0.94
0.82
2.5/3
0.76
u
-0.90
0/0.5
-0.72
0.60
1.0
0.62
u
-0.76
05/13 08:30AM
Rapid Wien II
Young Violets Austria Vienna
Hòa
0/0.5
-0.97
0.85
3.0
-0.99
u
0.85
2.19
2.71
3.40
0
0.74
-0.86
1/1.5
-0.94
u
0.80
2.70
3.40
2.20
0
0.75
-0.87
2.5/3
0.76
u
-0.90
0/0.5
-0.77
0.65
1.0
0.62
u
-0.76
*GIẢI NGOẠI HẠNG ANH
05/13 05:00PM
Aston Villa
Everton
Hòa
0
-0.89
0.82
2.5
0.86
u
-0.96
2.79
2.53
3.50
0
-0.96
0.86
1.0
0.88
u
-0.98
3.55
3.25
2.13
0.77
0/0.5
-0.84
2.5/3
-0.92
u
0.82
0.56
0/0.5
-0.66
1/1.5
-0.75
u
0.65
0/0.5
-0.67
0.60
2/2.5
0.65
u
-0.75
0/0.5
-0.60
0.50
0.5/1
0.56
u
-0.66
0.58
0.5
-0.65
3.0
-0.70
u
0.60
05/13 07:15PM
Manchester United
Liverpool
Hòa
0.87
0/0.5
-0.94
2.5/3
0.85
u
-0.95
3.00
2.33
3.60
0
-0.86
0.76
1/1.5
-0.92
u
0.82
3.70
2.85
2.27
0
-0.80
0.73
3.0
-0.89
u
0.79
0.66
0/0.5
-0.76
1.0
0.70
u
-0.80
0.68
0.5
-0.75
2.5
0.67
u
-0.77
0.44
0.5
-0.54
1.5
-0.65
u
0.55
0/0.5
-0.62
0.55
3/3.5
-0.72
u
0.62
*GIẢI NGOẠI HẠNG ANH - PHẠT GÓC
TRỰC TIẾP 05:00PM
Aston Villa Tổng Số Phạt Góc
Everton Tổng Số Phạt Góc
Hòa
1/1.5
0.93
0.91
10.5
-0.98
u
0.80
1.53
3.15
6.70
0.5
0.83
-0.99
5.0
-0.93
u
0.75
1.83
2.79
4.65
TRỰC TIẾP 07:15PM
Manchester United Tổng Số Phạt Góc
Liverpool Tổng Số Phạt Góc
Hòa
-0.94
1.0
0.78
9.5
0.77
u
-0.95
3.15
1.55
6.50
-0.93
0.5
0.77
4.5
0.85
u
0.97
2.97
1.77
4.55
*GIẢI SERIE A Ý
05/13 06:45PM
Crotone
Verona
Hòa
-0.95
0.5
0.88
2.5/3
0.80
u
-0.90
3.90
1.88
4.00
0.93
0/0.5
0.97
1/1.5
-0.91
u
0.81
4.20
2.53
2.35
0.83
0.5/1
-0.90
3.0
-0.92
u
0.82
0.55
0.5
-0.65
1.0
0.67
u
-0.77
*GIẢI SERIE A Ý - PHẠT GÓC
TRỰC TIẾP 06:45PM
Crotone Tổng Số Phạt Góc
Verona Tổng Số Phạt Góc
Hòa
0.92
1.5
0.92
10.0
-0.98
u
0.80
3.40
1.48
6.70
0.92
0.5/1
0.92
4.5
0.87
u
0.95
3.10
1.72
4.65
*GIẢI LALIGA TÂY BAN NHA
05/13 05:00PM
Real Valladolid
Villarreal CF
Hòa
0.90
0.5
-0.97
2.5
0.96
u
0.94
3.80
2.03
3.50
0.75
0/0.5
-0.85
1.0
-0.91
u
0.81
4.80
2.72
2.07
-0.81
0/0.5
0.74
2/2.5
0.76
u
-0.86
0
-0.70
0.60
0.5/1
0.67
u
-0.77
0.66
0.5/1
-0.73
2.5/3
-0.78
u
0.68
0.48
0.5
-0.58
1/1.5
-0.64
u
0.54
0.41
1.0
-0.48
2.0
0.51
u
-0.61
05/13 06:00PM
SD Eibar
Real Betis
Hòa
0
-1.00
0.93
2/2.5
0.83
u
-0.93
2.79
2.58
3.40
0
0.96
0.94
1.0
-0.86
u
0.76
3.55
3.55
2.01
0.73
0/0.5
-0.80
2.5
-0.90
u
0.80
0.54
0/0.5
-0.64
0.5/1
0.65
u
-0.75
0/0.5
-0.72
0.65
2.5/3
-0.70
u
0.60
0/0.5
-0.60
0.50
1/1.5
-0.60
u
0.50
0.56
0.5
-0.63
2.0
0.62
u
-0.72
05/13 08:00PM
Granada CF
Real Madrid
Hòa
-0.95
1/1.5
0.88
2.5/3
0.87
u
-0.97
8.50
1.38
5.00
0.85
0.5
-0.95
1/1.5
-0.85
u
0.75
6.50
2.05
2.39
0.78
1.5
-0.85
2.5
0.75
u
-0.85
-0.70
0/0.5
0.60
1.0
0.73
u
-0.83
-0.73
1.0
0.66
3.0
-0.81
u
0.71
0.60
0.5/1
-0.70
0.5/1
0.43
u
-0.53
0.60
1.5/2
-0.67
2/2.5
0.51
u
-0.61
*GIẢI LALIGA TÂY BAN NHA - PHẠT GÓC
TRỰC TIẾP 05:00PM
Real Valladolid Tổng Số Phạt Góc
Villarreal CF Tổng Số Phạt Góc
Hòa
0.90
0.5/1
0.94
8.0
0.84
u
0.98
2.78
1.71
5.70
1.00
0/0.5
0.84
4.0
-0.90
u
0.72
2.97
1.94
3.85
TRỰC TIẾP 06:00PM
SD Eibar Tổng Số Phạt Góc
Real Betis Tổng Số Phạt Góc
Hòa
0.5
0.90
0.94
8.5
0.92
u
0.90
1.90
2.39
5.70
0/0.5
0.92
0.92
4.0
0.92
u
0.90
2.02
2.80
3.85
TRỰC TIẾP 08:00PM
Granada CF Tổng Số Phạt Góc
Real Madrid Tổng Số Phạt Góc
Hòa
0.95
2.0
0.89
9.0
0.92
u
0.90
4.45
1.32
7.30
0.89
1.0
0.95
4.0
0.84
u
0.98
3.60
1.60
4.65
CÚP QUỐC GIA PHÁP
05/13 07:15PM
GFA Rumilly Vallieres (N)
AS Monaco
Hòa
-0.99
2.0
0.91
3.0
0.99
u
0.91
13.00
1.15
7.30
-0.90
0.5/1
0.80
1/1.5
-0.92
u
0.82
11.00
1.57
2.76
0.77
2/2.5
-0.85
2.5/3
0.74
u
-0.84
0.66
1.0
-0.76
1.0
0.61
u
-0.71
-0.74
1.5/2
0.66
3/3.5
-0.79
u
0.69
GIẢI HẠNG 2 ĐỨC
05/13 01:30PM
Holstein Kiel
SSV Jahn Regensburg
Hòa
1.0
-0.98
0.90
2.5/3
0.81
u
-0.91
1.58
5.60
4.25
0/0.5
0.78
-0.88
1/1.5
-0.94
u
0.84
2.19
4.75
2.31
0.5/1
0.74
-0.82
3.0
-0.92
u
0.82
0.5
-0.84
0.74
1.0
0.60
u
-0.70
CÚP QUỐC GIA ĐỨC
05/13 06:45PM
RB Leipzig (N)
Borussia Dortmund
Hòa
0
-0.97
0.89
2.5/3
0.94
u
0.96
2.70
2.53
3.50
0
1.00
0.90
1.0
0.71
u
-0.81
3.20
3.00
2.20
0.74
0/0.5
-0.82
2.5
0.74
u
-0.84
0.52
0/0.5
-0.62
1/1.5
-0.85
u
0.75
0/0.5
-0.74
0.66
3.0
-0.79
u
0.69
0/0.5
-0.60
0.50
0.5/1
0.46
u
-0.56
0.57
0.5
-0.65
2/2.5
0.52
u
-0.62
CÚP QUỐC GIA ĐỨC - VÔ ĐỊCH
05/13 06:45PM
RB Leipzig
Borussia Dortmund
0
0.99
0.93
CÚP QUỐC GIA ĐỨC - PHẠT GÓC
TRỰC TIẾP 06:45PM
RB Leipzig Tổng Số Phạt Góc
Borussia Dortmund Tổng Số Phạt Góc
Hòa
0
0.90
0.94
9.5
0.89
u
0.93
2.08
2.12
6.00
0
0.92
0.92
4.5
-1.00
u
0.82
2.25
2.25
4.30
CÚP QUỐC GIA ĐỨC - THẺ PHẠT
05/13 06:45PM
RB Leipzig Tổng Số Thẻ Phạt
Borussia Dortmund Tổng Số Thẻ Phạt
Hòa
0
0.90
0.92
4.0
0.95
u
0.85
2.29
2.31
4.00
0
0.90
0.92
1.5
-0.85
u
0.65
2.84
2.87
2.39
CÚP QUỐC GIA ĐỨC - THAY CẦU THỦ
05/13 06:45PM
RB Leipzig Thay Cầu Thủ Đầu Tiên
Borussia Dortmund Thay Cầu Thủ Đầu Tiên
0
0.92
0.92
05/13 06:45PM
RB Leipzig Thay Cầu Thủ Cuối Cùng
Borussia Dortmund Thay Cầu Thủ Cuối Cùng
0
0.92
0.92
CÚP QUỐC GIA ĐỨC - PHÁT BÓNG
05/13 06:45PM
RB Leipzig Phát Bóng Thứ 1
Borussia Dortmund Phát Bóng Thứ 1
0
0.92
0.92
05/13 06:45PM
RB Leipzig Hiệp 2 Phát Bóng Đầu Tiên
Borussia Dortmund Hiệp 2 Phát Bóng Đầu Tiên
0
0.92
0.92
05/13 06:45PM
RB Leipzig Phát Bóng Cuối Cùng
Borussia Dortmund Phát Bóng Cuối Cùng
0
0.92
0.92
0
0.92
0.92
CÚP QUỐC GIA ĐỨC - VIỆT VỊ
05/13 06:45PM
RB Leipzig Việt Vị Đầu Tiên
Borussia Dortmund Việt Vị Đầu Tiên
0
0.92
0.92
05/13 06:45PM
RB Leipzig Hiệp 2 Việt Vị Đầu Tiên
Borussia Dortmund Hiệp 2 Việt Vị Đầu Tiên
0
0.92
0.92
05/13 06:45PM
RB Leipzig Việt Vị Cuối Cùng
Borussia Dortmund Việt Vị Cuối Cùng
0
0.92
0.92
0
0.92
0.92
CÚP QUỐC GIA ĐỨC - NÉM BIÊN
05/13 06:45PM
RB Leipzig Ném Biên Đầu Tiên
Borussia Dortmund Ném Biên Đầu Tiên
0
0.92
0.92
05/13 06:45PM
RB Leipzig Hiệp 2 Ném Biên Đầu Tiên
Borussia Dortmund Hiệp 2 Ném Biên Đầu Tiên
0
0.92
0.92
05/13 06:45PM
RB Leipzig Ném Biên Cuối Cùng
Borussia Dortmund Ném Biên Cuối Cùng
0
0.92
0.92
0
0.92
0.92
CÚP QUỐC GIA ĐỨC - ĐÁ PHẠT TRỰC TIẾP
05/13 06:45PM
RB Leipzig Đá Phạt Trực Tiếp Đầu Tiên
Borussia Dortmund Đá Phạt Trực Tiếp Đầu Tiên
0
0.92
0.92
05/13 06:45PM
RB Leipzig Hiệp 2 Đá Phạt Trực Tiếp Đầu Tiên
Borussia Dortmund Hiệp 2 Đá Phạt Trực Tiếp Đầu Tiên
0
0.92
0.92
05/13 06:45PM
RB Leipzig Đá Phạt Trực Tiếp Cuối Cùng
Borussia Dortmund Đá Phạt Trực Tiếp Cuối Cùng
0
0.92
0.92
0
0.92
0.92
CÚP QUỐC GIA ĐỨC - HIỆP 1 vs HIỆP 2
05/13 06:45PM
RB Leipzig -vs- Borussia Dortmund - Tổng Bàn Thắng Hiệp 1
RB Leipzig -vs- Borussia Dortmund - Tổng Bàn Thắng Hiệp 2
-0.95
0/0.5
0.79
CÚP QUỐC GIA ĐỨC - THẺ ĐỎ
05/13 06:45PM
RB Leipzig -vs- Borussia Dortmund - Thẻ Đỏ
RB Leipzig -vs- Borussia Dortmund - Không Thẻ Đỏ
0
-0.44
0.28
CÚP QUỐC GIA ĐỨC - PHẢN LƯỚI
05/13 06:45PM
RB Leipzig -vs- Borussia Dortmund - Phản Lưới
RB Leipzig -vs- Borussia Dortmund - Không Phản Lưới
0
-0.24
0.08
CÚP QUỐC GIA ĐỨC - HIỆP PHỤ
05/13 06:45PM
RB Leipzig -vs- Borussia Dortmund - Hiệp Phụ
RB Leipzig -vs- Borussia Dortmund - Không Hiệp Phụ
0
-0.44
0.28
CÚP QUỐC GIA ĐỨC - PHẠT ĐỀN
05/13 06:45PM
RB Leipzig -vs- Borussia Dortmund Phạt Đền Thứ 1 - Có
RB Leipzig -vs- Borussia Dortmund Phạt Đền Thứ 1 - Không Có
0
-0.51
0.35
05/13 06:45PM
RB Leipzig -vs- Borussia Dortmund Phạt Đền Thứ 1 - Vào
RB Leipzig -vs- Borussia Dortmund Phạt Đền Thứ 1 - Không Vào
0
0.14
-0.30
GERMANY CUP - TOTAL CORNER & TOTAL GOAL
05/13 06:45PM
RB Leipzig
Borussia Dortmund
0
0.90
0.90
12.0
0.90
u
0.90
0
0.90
0.90
5.5
0.90
u
0.90
GIẢI VÔ ĐỊCH QUỐC GIA NA UY
05/13 04:00PM
Tromso
Molde
Hòa
0.90
1.0
-0.98
3.0
0.92
u
0.98
5.30
1.61
4.15
-0.88
0/0.5
0.78
1/1.5
-0.98
u
0.88
5.00
2.17
2.27
-0.85
0.5/1
0.77
3/3.5
-0.89
u
0.79
0.75
0.5
-0.85
1.5
-0.72
u
0.62
0.65
1/1.5
-0.73
2.5/3
0.67
u
-0.77
05/13 06:00PM
Rosenborg
Viking
Hòa
0.5/1
-0.94
0.86
3/3.5
-0.93
u
0.83
1.79
4.20
3.95
0/0.5
0.95
0.95
1.5
-0.78
u
0.68
2.33
4.00
2.38
0.5
0.79
-0.87
3.0
0.78
u
-0.88
0.5
-0.75
0.65
1/1.5
0.90
u
-1.00
1.0
-0.72
0.64
3.5
-0.78
u
0.68
GIẢI VÔ ĐỊCH QUỐC GIA NA UY - ĐỘI NHÀ/ĐỘI KHÁCH
05/13 04:00PM
Đội Nhà - Thứ Năm
Đội Khách - Thứ Năm
0.88
0/0.5
1.00
6.5
-0.94
u
0.80
0
-0.97
0.85
2.5/3
0.96
u
0.90
GIẢI ALLSVENSKAN THỤY ĐIỂN
05/13 03:00PM
Halmstads
Mjallby
Hòa
0/0.5
-0.92
0.84
2/2.5
-0.98
u
0.88
2.49
2.99
3.20
0
0.78
-0.88
1.0
-0.81
u
0.71
3.10
3.70
1.98
0
0.70
-0.78
2.0
0.75
u
-0.85
0/0.5
-0.68
0.58
0.5/1
0.73
u
-0.83
0.5
-0.67
0.59
2.5
-0.78
u
0.68
05/13 04:30PM
IFK Norrkoping
Degerfors
Hòa
1.0
0.91
-0.99
2.5/3
0.84
u
-0.94
1.52
6.20
4.35
0.5
-0.88
0.78
1/1.5
-0.90
u
0.80
2.13
4.90
2.35
1/1.5
-0.81
0.73
3.0
-0.89
u
0.79
0/0.5
0.70
-0.80
1.0
0.64
u
-0.74
0.5/1
0.66
-0.74
2.5
0.66
u
-0.76
05/13 04:30PM
AIK Solna
Malmo FF
Hòa
0.97
0/0.5
0.95
2.5
-0.97
u
0.87
3.35
2.23
3.30
0.68
0/0.5
-0.78
1.0
0.98
u
0.92
3.90
2.70
2.11
0.73
0.5
-0.81
2/2.5
0.78
u
-0.88
0
-0.74
0.64
1/1.5
-0.68
u
0.58
0
-0.69
0.61
2.5/3
-0.77
u
0.67
GIẢI ALLSVENSKAN THỤY ĐIỂN - ĐỘI NHÀ/ĐỘI KHÁCH
05/13 03:00PM
Đội Nhà - Thứ Năm
Đội Khách - Thứ Năm
1.0
0.94
0.94
7.5/8
0.88
u
0.98
0.5
-0.98
0.86
3.5
-1.00
u
0.86
GIẢI VÔ ĐỊCH QUỐC GIA HÀ LAN
05/13 12:30PM
ADO Den Haag
Willem II
Hòa
0.89
0.5
-0.97
2.5/3
0.85
u
-0.95
3.55
2.03
3.65
0.76
0/0.5
-0.86
1/1.5
-0.86
u
0.76
3.70
2.66
2.21
-0.84
0/0.5
0.76
3.0
-0.91
u
0.81
0.50
0.5
-0.60
1.0
0.71
u
-0.81
05/13 12:30PM
Ajax
VVV Venlo
Hòa
2.5/3
0.97
0.95
3.5/4
0.83
u
-0.93
1.07
28.00
12.00
1.0
0.82
-0.92
1.5
0.85
u
-0.95
1.38
11.00
3.60
2.5
0.75
-0.83
3.5
0.70
u
-0.80
1/1.5
-0.80
0.70
1.5/2
-0.86
u
0.76
05/13 12:30PM
FC Emmen
SC Heerenveen
Hòa
0.5
-0.91
0.83
2.5/3
0.78
u
-0.88
2.09
3.30
3.75
0/0.5
-0.82
0.72
1/1.5
-0.95
u
0.85
2.54
3.70
2.30
0/0.5
0.88
-0.96
3.0
0.98
u
0.92
0
0.64
-0.74
1.0
0.61
u
-0.71
05/13 12:30PM
Fortuna Sittard
Vitesse
Hòa
-0.97
0.5
0.89
2.5/3
0.82
u
-0.92
3.90
1.89
3.80
0.89
0/0.5
-0.99
1/1.5
-0.94
u
0.84
3.85
2.51
2.27
0.80
0.5/1
-0.88
3.0
-0.91
u
0.81
0.56
0.5
-0.66
1.0
0.63
u
-0.73
05/13 12:30PM
Groningen
AZ Alkmaar
Hòa
-0.90
0.5/1
0.82
2.5
0.82
u
-0.92
5.50
1.63
3.95
-0.89
0/0.5
0.79
1.0
0.79
u
-0.89
5.20
2.16
2.25
0.83
1.0
-0.91
2.5/3
-0.98
u
0.88
0.76
0.5
-0.86
1/1.5
-0.78
u
0.68
05/13 12:30PM
Heracles Almelo
Feyenoord
Hòa
0.86
0.5
-0.94
2.5/3
0.84
u
-0.94
3.40
2.06
3.65
0.80
0/0.5
-0.90
1/1.5
-0.91
u
0.81
3.55
2.66
2.26
-0.81
0/0.5
0.73
3.0
-0.90
u
0.80
0.50
0.5
-0.60
1.0
0.64
u
-0.74
05/13 12:30PM
PSV Eindhoven
PEC Zwolle
Hòa
2.0
0.78
-0.86
3/3.5
0.82
u
-0.92
1.16
16.00
8.00
0.5/1
0.75
-0.85
1/1.5
0.82
u
-0.92
1.53
9.90
2.96
2/2.5
-0.97
0.89
3.5
-0.90
u
0.80
1.0
-0.85
0.75
1.5
-0.91
u
0.81
05/13 12:30PM
RKC Waalwijk
Twente
Hòa
0
0.88
-0.96
2.5/3
0.89
u
-0.99
2.50
2.72
3.55
0
0.90
1.00
1/1.5
-0.84
u
0.74
3.00
3.20
2.20
0/0.5
-0.82
0.74
3.0
-0.85
u
0.75
0/0.5
-0.73
0.63
1.0
0.68
u
-0.78
05/13 12:30PM
Sparta Rotterdam
Utrecht
Hòa
0.96
0/0.5
0.96
2.5/3
0.94
u
0.96
3.15
2.21
3.60
0
-0.77
0.67
1.0
0.73
u
-0.83
3.70
2.66
2.20
0.74
0.5
-0.82
2.5
0.74
u
-0.84
0.67
0/0.5
-0.77
1/1.5
-0.80
u
0.70
GIẢI VÔ ĐỊCH QUỐC GIA BỈ (PLAY OFF)
05/13 11:30AM
KAA Gent
KV Oostende
Hòa
0.5/1
-0.97
0.89
3.0
0.81
u
-0.91
1.78
3.90
3.85
0/0.5
0.97
0.93
1/1.5
0.99
u
0.91
2.47
4.00
2.24
0.5
0.78
-0.86
3/3.5
-0.84
u
0.74
0.5
-0.68
0.58
1.5
-0.73
u
0.63
1.0
-0.73
0.65
2.5/3
0.63
u
-0.73
05/13 02:00PM
Standard Liege
KV Mechelen
Hòa
0/0.5
-0.93
0.85
3.0
0.93
u
0.97
2.38
2.66
3.55
0
0.83
-0.93
1/1.5
-0.94
u
0.84
2.92
3.30
2.19
0
0.76
-0.84
2.5/3
0.76
u
-0.86
0/0.5
-0.71
0.61
1.0
0.61
u
-0.71
0.5
-0.72
0.64
3/3.5
-0.84
u
0.74
05/13 04:30PM
Royal Antwerp
Club Brugge
Hòa
-0.87
0.5
0.79
3.0
-1.00
u
0.90
3.95
1.79
3.70
0.90
0/0.5
1.00
1/1.5
-0.93
u
0.83
4.40
2.47
2.14
0.85
0.5/1
-0.93
2.5/3
0.78
u
-0.88
0.58
0.5
-0.68
1.0
0.63
u
-0.73
-0.72
0/0.5
0.64
3/3.5
-0.79
u
0.69
GIẢI SERIE B Ý (PLAY OFF)
05/13 04:00PM
Cittadella
Brescia
Hòa
0/0.5
-0.96
0.88
2.5
-0.97
u
0.87
2.35
3.00
3.10
0
0.71
-0.81
1.0
-0.95
u
0.85
2.86
3.75
2.06
0
0.68
-0.76
2/2.5
0.80
u
-0.90
0/0.5
-0.71
0.61
0.5/1
0.64
u
-0.74
0.5
-0.74
0.66
2.5/3
-0.79
u
0.69
05/13 07:00PM
Venezia
Chievo
Hòa
0/0.5
-0.91
0.83
2/2.5
0.95
u
0.95
2.47
2.86
3.05
0
0.71
-0.81
0.5/1
0.70
u
-0.80
2.96
3.90
1.98
0
0.69
-0.77
2.0
0.65
u
-0.75
0/0.5
-0.70
0.60
1.0
-0.86
u
0.76
0.5
-0.68
0.60
2.5
-0.82
u
0.72
GIẢI VÔ ĐỊCH QUỐC GIA ICELAND
05/13 07:15PM
Breidablik
Keflavik
Hòa
1.5
0.97
0.95
3/3.5
0.94
u
0.96
1.32
7.70
5.20
0.5
0.76
-0.88
1/1.5
0.80
u
-0.92
1.76
5.70
2.65
05/13 07:15PM
FH Hafnarfjordur
IA Akranes
Hòa
1.5
0.98
0.94
3.0
0.98
u
0.92
1.29
8.70
5.20
0.5
0.80
-0.92
1/1.5
-0.97
u
0.85
1.80
6.40
2.45
05/13 07:15PM
Stjarnan
Vikingur Reykjavik
Hòa
0
0.94
0.98
2.5/3
0.86
u
-0.96
2.53
2.59
3.35
0
0.90
0.98
1/1.5
-0.90
u
0.78
2.99
3.10
2.15
05/13 07:15PM
Valur
HK Kopavogur
Hòa
1.5
0.93
0.99
3/3.5
-0.95
u
0.85
1.31
8.10
5.10
0.5/1
-0.90
0.78
1/1.5
0.86
u
-0.98
1.70
6.80
2.60
GIẢI HẠNG 2 PHẦN LAN
05/13 01:00PM
FF Jaro
HJK Klubi 04
Hòa
1.0
0.83
-0.93
2.5/3
0.78
u
-0.90
1.49
5.20
4.30
0.5
-0.92
0.80
1/1.5
-0.92
u
0.80
2.08
4.60
2.37
1/1.5
-0.86
0.76
3.0
-0.98
u
0.86
0/0.5
0.68
-0.80
1.0
0.64
u
-0.76
05/13 01:00PM
JIPPO
RoPS Rovaniemi
Hòa
0.90
0.5
-1.00
2/2.5
0.98
u
0.90
3.55
2.00
3.15
0.78
0/0.5
-0.90
1.0
-0.90
u
0.78
4.35
2.47
2.06
-0.76
0/0.5
0.66
2.5
-0.82
u
0.70
0
-0.63
0.51
0.5/1
0.68
u
-0.80
05/13 01:00PM
KPV Kokkola
TPS Turku
Hòa
0.94
0/0.5
0.96
2.5
-1.00
u
0.88
3.15
2.13
3.20
0
-0.77
0.65
1.0
-1.00
u
0.88
3.80
2.70
2.05
0
-0.73
0.63
2/2.5
0.75
u
-0.87
0.68
0/0.5
-0.80
0.5/1
0.62
u
-0.74
05/13 01:00PM
Mikkelin Palloilijat
EIF Ekenas
Hòa
-0.95
0/0.5
0.85
2.5
0.96
u
0.92
3.15
2.14
3.20
0.76
0/0.5
-0.88
1.0
0.92
u
0.96
3.95
2.52
2.13
0.77
0.5
-0.87
2.5/3
-0.84
u
0.72
0
-0.70
0.58
1/1.5
-0.72
u
0.60
CÚP QUỐC GIA ĐAN MẠCH
05/13 01:00PM
Randers FC (N)
Sonderjyske
Hòa
0/0.5
-0.96
0.86
2/2.5
0.83
u
-0.95
2.38
2.80
3.30
0
0.74
-0.86
1.0
-0.88
u
0.76
2.98
3.70
2.02
0
0.67
-0.77
2.5
-0.92
u
0.80
0/0.5
-0.71
0.59
0.5/1
0.68
u
-0.80
0.5
-0.72
0.62
2.0
0.55
u
-0.67
CÚP QUỐC GIA ĐAN MẠCH - VÔ ĐỊCH
05/13 01:00PM
Randers FC
Sonderjyske
0
0.75
-0.85
BULGARIA FIRST PROFESSIONAL LEAGUE (PLAY OFF)
05/13 02:30PM
FC Tsarsko Selo Sofia
Botev Plovdiv
Hòa
0.5/1
-0.94
0.78
2/2.5
0.97
u
0.85
1.77
4.15
3.20
0/0.5
-0.98
0.82
0.5/1
0.70
u
-0.88
2.51
4.50
2.00
0.5
0.77
-0.93
2.0
0.67
u
-0.85
0.5
-0.66
0.50
1.0
-0.84
u
0.66
05/13 05:00PM
Levski Sofia
Cherno More Varna
Hòa
0
0.90
0.94
2.0
0.87
u
0.95
2.57
2.63
2.85
0
0.88
0.96
0.5/1
0.87
u
0.95
3.40
3.55
1.83
0/0.5
-0.81
0.65
2/2.5
-0.91
u
0.73
0/0.5
-0.66
0.50
1.0
-0.73
u
0.55
GIẢI NHÀ NGHỀ MỸ
05/14 12:00AM
Washington D.C. United
Chicago Fire
Hòa
0
0.94
0.98
2.5/3
0.91
u
0.99
2.53
2.59
3.35
0
0.99
0.89
1/1.5
-0.87
u
0.75
3.30
3.10
2.11
0.68
0/0.5
-0.76
3.0
-0.82
u
0.72
0.55
0/0.5
-0.67
1.0
0.71
u
-0.83
0/0.5
-0.78
0.70
2.5
0.70
u
-0.80
CÚP VÔ ĐỊCH CÁC CÂU LẠC BỘ NAM MỸ
05/13 10:00PM
Velez Sarsfield
LDU Quito
Hòa
0.5/1
0.90
-1.00
2.5
-0.99
u
0.87
1.66
4.85
3.70
0/0.5
0.90
0.98
1.0
-1.00
u
0.88
2.26
5.30
2.14
05/14 12:00AM
America de Cali (N)
Atletico Mineiro
Hòa
-0.98
0.5
0.88
2.5
0.93
u
0.95
3.75
1.88
3.55
0.80
0/0.5
-0.92
1.0
0.93
u
0.95
4.30
2.49
2.14
05/14 12:00AM
Club Always Ready (N)
Olimpia Asuncion
Hòa
1.5
-0.92
0.82
2.5/3
0.74
u
-0.86
1.36
7.10
4.90
0.5
0.86
-0.98
1/1.5
-0.96
u
0.84
1.86
6.50
2.45
SIÊU CÚP NAM MỸ
05/13 10:15PM
Aragua FC (N)
La Equidad
Hòa
0.84
0.5/1
-0.94
2.5
-0.94
u
0.82
4.15
1.78
3.60
0.90
0/0.5
0.98
1.0
-0.94
u
0.82
5.00
2.37
2.09
05/13 10:15PM
Club Deportivo Guabira
Bahia EC BA
Hòa
-0.91
1/1.5
0.81
2.5/3
0.87
u
-0.99
8.20
1.35
4.65
0.96
0.5
0.92
1/1.5
-0.86
u
0.74
6.90
1.92
2.30
05/13 10:15PM
Gremio Porto Alegrense
Lanus
Hòa
1.0
0.90
1.00
2.5
0.95
u
0.93
1.49
6.10
4.05
0.5
-0.87
0.75
1.0
0.95
u
0.93
2.14
5.60
2.20
05/14 12:30AM
Club River Plate Asuncion (N)
Sport Huancayo
Hòa
1/1.5
0.92
0.98
2.5/3
0.96
u
0.92
1.38
7.30
4.60
0.5
0.96
0.92
1.0
0.72
u
-0.84
1.96
6.50
2.30
05/14 12:30AM
Libertad
Newells Old Boys
Hòa
0.5
0.83
-0.93
2.5
-1.00
u
0.88
1.83
4.05
3.50
0/0.5
-0.97
0.85
1.0
-1.00
u
0.88
2.43
4.65
2.11
05/14 12:30AM
Penarol
Corinthians SP
Hòa
0/0.5
0.85
-0.95
2/2.5
0.84
u
-0.96
2.04
3.40
3.35
0/0.5
-0.80
0.68
1.0
-0.92
u
0.80
2.73
4.05
2.05
05/14 12:30AM
SD Aucas
FBC Melgar
Hòa
0/0.5
0.86
-0.96
2.5
0.78
u
-0.90
2.04
3.25
3.50
0/0.5
-0.80
0.68
1.0
0.83
u
-0.95
2.69
3.70
2.18
GIẢI VÔ ĐỊCH QUỐC GIA MEXICO (PLAY OFF)
05/14 12:00AM
Pachuca
Club America
Hòa
0
0.84
-0.92
2.5
-0.85
u
0.75
2.47
2.81
3.15
0
0.84
-0.96
1.0
-1.00
u
0.88
3.05
3.40
2.08
0/0.5
-0.83
0.75
2/2.5
0.89
u
-0.99
0/0.5
-0.67
0.55
0.5/1
0.60
u
-0.72
05/14 02:05AM
Santos Laguna
Monterrey
Hòa
0
0.94
0.98
2.5
0.95
u
0.95
2.55
2.61
3.30
0
0.92
0.96
1.0
0.90
u
0.98
3.15
3.20
2.13
0/0.5
-0.80
0.72
2.5/3
-0.86
u
0.76
0/0.5
-0.64
0.52
1/1.5
-0.74
u
0.62
CÚP QUỐC GIA ARGENTINA
05/13 05:10PM
Boca Unidos (N)
Godoy Cruz Antonio Tomba
Hòa
-1.00
0.5/1
0.84
2/2.5
-0.98
u
0.80
5.00
1.60
3.40
1.00
0/0.5
0.84
0.5/1
0.72
u
-0.90
6.10
2.21
1.99
SABA INTERNATIONAL FRIENDLY Virtual PES 21 - 20 Mins Play
TRỰC TIẾP 02:30AM
Ý (V)
Ba Lan (V)
Hòa
0
0.96
0.74
2/2.5
0.93
u
0.77
2.65
2.36
2.87
0
0.91
0.79
1.0
0.82
u
0.88
3.15
2.95
2.03
0.60
0/0.5
-0.90
2.0
0.64
u
-0.94
0.42
0/0.5
-0.72
0.5/1
0.49
u
-0.79
TRỰC TIẾP 02:45AM
Bosnia-Herzegovina (V)
Bờ Biển Ngà (V)
Hòa
0.5
0.92
0.78
2.5/3
0.95
u
0.75
1.92
3.15
3.20
0/0.5
-1.00
0.70
1/1.5
0.85
u
0.85
2.26
3.95
2.20
0/0.5
0.61
-0.91
2.5
0.73
u
0.97
0
0.42
-0.72
1.0
0.53
u
-0.83
TRỰC TIẾP 03:00AM
Slovakia (V)
Algeria (V)
Hòa
0.81
0/0.5
0.89
3/3.5
0.83
u
0.87
2.90
1.97
3.35
0
-0.88
0.58
1.5
0.78
u
0.92
3.25
2.36
2.39
0
-0.83
0.53
3.0
0.68
u
-0.98
0.60
0/0.5
-0.90
1/1.5
0.53
u
-0.83
TRỰC TIẾP 03:15AM
Ukraine (V)
Nigeria (V)
Hòa
0.85
0.5
0.85
3.0
0.95
u
0.75
3.15
1.85
3.40
0.70
0/0.5
-1.00
1/1.5
0.75
u
0.95
3.85
2.30
2.20
-0.90
0/0.5
0.60
2.5/3
0.70
u
1.00
0
-0.75
0.45
1.5
-0.92
u
0.62
TRỰC TIẾP 03:30AM
Áo (V)
Bồ Đào Nha (V)
Hòa
0.85
0.5/1
0.85
3/3.5
0.76
u
0.94
3.35
1.71
3.75
0.80
0/0.5
0.90
1.5
0.77
u
0.93
3.35
2.20
2.52
0.99
0.5
0.71
3.0
0.68
u
-0.98
0.53
0.5
-0.83
1/1.5
0.53
u
-0.83
TRỰC TIẾP 03:45AM
Venezuela (V)
Phần Lan (V)
Hòa
0.78
0/0.5
0.92
2.0
0.95
u
0.75
3.15
2.14
2.75
0
-0.83
0.53
0.5/1
0.70
u
1.00
4.05
2.74
1.86
0
-0.83
0.53
1.5/2
0.65
u
-0.95
0.55
0/0.5
-0.85
1.0
-0.84
u
0.54
SABA CLUB FRIENDLY Virtual PES 21 - 15 Mins Play
TRỰC TIẾP 02:30AM
Southampton (V)
Leicester City (V)
Hòa
0
-0.94
0.64
2/2.5
0.93
u
0.77
2.77
2.19
3.00
0
0.98
0.72
1.0
0.83
u
0.87
3.30
2.87
2.01
0.62
0/0.5
-0.92
2.0
0.66
u
-0.96
0.42
0/0.5
-0.72
0.5/1
0.49
u
-0.79
TRỰC TIẾP 02:45AM
Sao Paulo SP (V)
Club Brugge (V)
Hòa
0.83
0.5
0.87
2.0
0.95
u
0.75
3.65
1.87
2.94
0.70
0/0.5
1.00
0.5/1
0.65
u
-0.95
4.45
2.59
1.85
-0.86
0/0.5
0.56
1.5/2
0.65
u
-0.95
0
-0.73
0.43
1.0
-0.89
u
0.59
TRỰC TIẾP 03:00AM
VfL Wolfsburg (V)
Getafe CF (V)
Hòa
0.85
0.5
0.85
2.5
0.95
u
0.75
3.30
1.85
3.25
0.70
0/0.5
1.00
1.0
0.65
u
-0.95
4.05
2.42
2.05
-0.90
0/0.5
0.60
2/2.5
0.70
u
1.00
0
-0.75
0.45
1/1.5
-0.92
u
0.62
TRỰC TIẾP 03:15AM
Burnley (V)
Bologna (V)
Hòa
0/0.5
0.85
0.85
2/2.5
0.95
u
0.75
2.04
3.00
3.05
0
0.58
-0.88
1.0
0.85
u
0.85
2.66
3.65
2.00
0
0.53
-0.83
2.0
0.64
u
-0.94
0/0.5
-0.87
0.57
0.5/1
0.49
u
-0.79
TRỰC TIẾP 03:30AM
Dinamo Kiev (V)
Midtjylland (V)
Hòa
0.85
0/0.5
0.85
2.0
0.95
u
0.75
3.10
2.12
2.80
0
-0.88
0.58
0.5/1
0.65
u
-0.95
4.00
2.91
1.80
0
-0.83
0.53
1.5/2
0.65
u
-0.95
0.53
0/0.5
-0.83
1.0
-0.89
u
0.59
TRỰC TIẾP 03:45AM
Manchester United (V)
Real Madrid (V)
Hòa
0.73
0/0.5
0.97
2.5/3
0.80
u
0.90
2.63
2.10
3.40
0
-0.88
0.58
1/1.5
0.80
u
0.90
3.35
2.45
2.25
0
-0.95
0.65
2.5
0.69
u
-0.99
0.60
0/0.5
-0.90
1.0
0.47
u
-0.77
Khách hàng tham gia chơi cá cược bóng đá cùng 388BET sẽ được cung cấp FREE bảng tỷ lệ cá cược trực tuyến hôm nay. Bảng tỷ lệ kèo cá cược của 388BET sẽ có đầy đủ tỷ lệ cá cược Ma Cao, tỷ lệ cá cược châu á, tỉ lệ cá cược ngoại hạng anh, tỷ lệ cá cược cúp C1, tỷ lệ cá cược Malaysia. Đặc biệt, bảng tỷ lệ kèo cá cược bóng đá của 388BET là bảng cá cược online, khách hàng không cần nhấn F5 để cập nhật dữ liệu mới, mỗi 3 giây, bảng tỷ lệ cá cược của chúng tôi sẽ tự động cập nhất mới giúp khách hàng thuận tiện hơn việc chọn kèo. Tỷ lệ kèo cá cược của 388BET được lấy dữ liệu từ những nhà cái hàng đầu thế giới như BONG88. Để có thể dễ dàng tìm thấy tỷ lệ kèo của đội bóng mà khách hàng muốn vui lòng dùng tổ hợp phím CTRL + F và nhập tên đội bóng vào để tìm kiếm nhanh nhất. Lưu ý cuối cùng của chúng tôi dành cho khách hàng chính là: "Chơi cá độ bóng đá, cá cược thể thao tại 388BET là hoàn toàn hợp pháp"