Giờ
Trận Đấu
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
GIẢI VÔ ĐỊCH QUEENSLAND ÚC
0-0
WDSC Wolves FC
Logan Lightning
Hòa
0.89
0.5/1
0.95
4/4.5
0.91
u
0.91
3.30
1.71
4.35
0.80
0.5
-0.96
2.0
0.93
u
0.89
3.25
2.04
3.10
-0.87
0.5
0.71
4.5
-0.92
u
0.74
-0.91
0/0.5
0.75
1.5/2
0.65
u
-0.83
GIẢI VÔ ĐỊCH DỰ BỊ NAM ÚC
1-0
1H 34'
Adelaide Raiders (Dự Bị)
Adelaide Comets FC (Dự Bị)
Hòa
0.97
0/0.5
0.83
3.5
0.80
u
1.00
1.78
3.45
3.70
0
-0.97
0.77
1.5
-0.93
u
0.73
1.21
24.00
3.95
0.78
0.5
-0.98
3.5/4
-0.98
u
0.78
0.34
0/0.5
-0.54
1.5/2
-0.60
u
0.40
GIẢI HẠNG 1 DỰ BỊ BRISBANE ÚC
0-0
1H 32'
Brisbane Athletic FC (Dự Bị)
Virginia United (Dự Bị)
Hòa
0.82
0.5/1
0.94
3.0
0.92
u
0.84
3.65
1.73
3.35
0
-0.91
0.67
0.5/1
0.86
u
0.90
3.90
3.10
1.75
-0.97
0.5
0.73
2.5/3
0.69
u
-0.93
0.49
0/0.5
-0.73
0.5
0.56
u
-0.80
GIẢI DỰ BỊ GOLD COAST ÚC
1-2
1H 47'
Bond University SC (Dự Bị)
Runaway Bay FC (Dự Bị)
Hòa
0.85
1.5/2
0.95
6/6.5
0.99
u
0.81
30.00
1.06
7.10
-0.95
1.5
0.75
6.0
0.74
u
-0.94
GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG ĐÁ NỮ NAM ÚC
0-0
1H 15'
Adelaide Comets FC (Nữ)
Adelaide City (Nữ)
0.87
3.5/4
0.97
4.5/5
0.96
u
0.86
0.82
1/1.5
-0.98
1.5
0.92
u
0.90
1.00
3.5
0.84
4.5
0.78
u
-0.96
-0.87
1.0
0.71
1.5/2
-0.97
u
0.79
0-0
1H 16'
Metro United (Nữ)
FFSA NTC Girls (Nữ)
Hòa
0
0.91
0.93
2/2.5
1.00
u
0.82
2.54
2.56
2.98
0
0.90
0.94
0.5/1
-0.96
u
0.78
3.55
3.60
1.78
0.66
0/0.5
-0.82
2.0
0.64
u
-0.82
0.41
0/0.5
-0.57
0.5
0.76
u
-0.94
GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG ĐÁ NỮ NAM ÚC - PHẠT GÓC
0-0
1H 15'
Adelaide Comets FC (Nữ) Tổng Số Phạt Góc
Adelaide City (Nữ) Tổng Số Phạt Góc
0.89
4/4.5
0.91
8.0
0.99
u
0.81
0.94
1.5/2
0.86
2.5
0.68
u
-0.88
SABA ELITE FRIENDLY Virtual PES 20 - 5 Mins Play
0-0
2H 3'
Inter Milan (V)
Juventus (V)
Hòa
0
-0.71
0.51
0.5
-0.75
u
0.55
5.60
3.45
1.47
0-0
Inter Milan (V) (Luân Lưu)
Juventus (V) (Luân Lưu)
0
0.92
0.92
5.5
0.94
u
0.90
SABA INTERNATIONAL FRIENDLY Virtual PES 20 - 20 Mins Play
0-2
2H 3'
Nga (V)
Na Uy (V)
Hòa
0/0.5
0.92
0.84
3.0
-0.97
u
0.73
30.00
1.08
5.20
0.5
-0.74
0.50
2.5/3
0.60
u
-0.84
0-0
1H 3'
Costa Rica (V)
Úc (V)
Hòa
0.80
0/0.5
0.96
2/2.5
0.83
u
0.93
2.76
2.10
3.20
0.82
0/0.5
0.94
1/1.5
0.96
u
0.80
3.85
2.45
2.08
0
-0.88
0.64
2.5
0.97
u
0.79
0
-0.76
0.52
1.0
0.79
u
0.97
SABA CLUB FRIENDLY Virtual PES 20 - 15 Mins Play
0-0
1H 4'
Sao Paulo SP (V)
AEK Athens (V)
Hòa
0
0.77
0.99
1.5
0.75
u
-0.99
2.45
2.75
2.64
0
0.90
0.86
0.5/1
0.95
u
0.81
3.55
3.50
1.72
0/0.5
-0.92
0.68
1.5/2
0.96
u
0.80
0/0.5
-0.71
0.47
0.5
0.61
u
-0.85
Giờ
Trận Đấu
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
GIẢI A-LEAGUE ÚC
TRỰC TIẾP 05:30PM
Western United (N)
Western Sydney Wanderers FC
Hòa
0
0.98
0.94
2.5
0.91
u
0.99
2.75
2.53
3.45
0
0.96
0.92
1.0
0.88
u
1.00
3.20
3.15
2.14
0.72
0/0.5
-0.80
2.5/3
-0.90
u
0.80
0.55
0/0.5
-0.67
1/1.5
-0.68
u
0.56
0/0.5
-0.76
0.68
2/2.5
0.62
u
-0.72
0/0.5
-0.64
0.52
0.5/1
0.57
u
-0.69
0.57
0.5
-0.65
3.0
-0.67
u
0.57
0.36
0.5
-0.48
1.5
-0.56
u
0.44
GIẢI A-LEAGUE ÚC - PHẠT GÓC
TRỰC TIẾP 05:30PM
Western United Tổng Số Phạt Góc
Western Sydney Wanderers FC Tổng Số Phạt Góc
Hòa
0.99
0.5
0.85
10.0
0.84
u
0.98
2.39
1.85
6.20
0.91
0/0.5
0.93
4.5
0.85
u
0.97
2.43
2.07
4.45
0.85
0.5/1
0.99
10.5
-0.97
u
0.79
0.77
0.5
-0.93
5.0
-0.90
u
0.72
GIẢI A-LEAGUE ÚC - ĐỘI GIAO BÓNG TRƯỚC
08/07 05:30PM
Western United
Western Sydney Wanderers FC
0
-0.98
0.88
FANTASY MATCH
08/07 05:30PM
Wuhan Zall
Western United
Hòa
0
0.87
0.93
2.5
0.83
u
0.97
2.38
2.45
3.10
0
0.86
0.94
1.0
0.89
u
0.91
2.99
3.10
2.02
GIẢI K LEAGUE 1 HÀN QUỐC
TRỰC TIẾP 07:00PM
FC Seoul
Gangwon FC
Hòa
0.96
0/0.5
0.96
2.5/3
0.94
u
0.96
2.98
2.18
3.50
0
-0.88
0.76
1.0
0.87
u
-0.99
3.45
2.84
2.09
0
-0.77
0.69
2.5
0.71
u
-0.81
0.62
0/0.5
-0.74
1/1.5
-0.76
u
0.64
GIẢI K LEAGUE 1 HÀN QUỐC - PHẠT GÓC
TRỰC TIẾP 07:00PM
FC Seoul Tổng Số Phạt Góc
Gangwon FC Tổng Số Phạt Góc
Hòa
0.94
1/1.5
0.90
8.5
0.76
u
-0.94
3.15
1.54
6.30
0.94
0.5
0.90
4.0
0.96
u
0.86
2.84
1.90
4.15
-0.96
1.0
0.80
9.0
-0.90
u
0.72
0.68
0.5/1
-0.84
4.5
-0.87
u
0.69
GIẢI NGOẠI HẠNG TRUNG QUỐC
TRỰC TIẾP 06:00PM
Wuhan Zall (N)
Shijiazhuang Ever Bright
Hòa
0/0.5
0.80
-0.92
2/2.5
0.98
u
0.88
2.08
3.70
3.05
0/0.5
-0.81
0.69
1.0
-0.87
u
0.73
2.81
4.05
2.01
0.5
-0.92
0.80
2.5
-0.88
u
0.74
0
0.63
-0.75
0.5/1
0.70
u
-0.84
0
0.54
-0.66
2.0
0.64
u
-0.78
0.5
-0.57
0.45
1/1.5
-0.67
u
0.53
TRỰC TIẾP 08:00PM
Hebei China Fortune (N)
Chongqing SWM
Hòa
0
0.78
-0.90
2.5/3
-0.98
u
0.84
2.36
2.77
3.40
0/0.5
-0.72
0.60
1.0
0.81
u
-0.95
2.88
3.40
2.18
0/0.5
-0.89
0.77
2.5
0.78
u
-0.92
0
0.79
-0.91
1/1.5
-0.82
u
0.68
0.5
-0.73
0.61
3.0
-0.80
u
0.66
0.5
-0.53
0.41
0.5/1
0.50
u
-0.64
GIẢI NGOẠI HẠNG TRUNG QUỐC - PHẠT GÓC
TRỰC TIẾP 06:00PM
Wuhan Zall Tổng Số Phạt Góc
Shijiazhuang Ever Bright No.of Corners
0.85
0/0.5
0.99
9.5
0.74
u
-0.92
0.72
0/0.5
-0.88
4.5
0.74
u
-0.92
0.68
0.5
-0.84
10.0
0.90
u
0.92
0
-0.96
0.80
5.0
-0.94
u
0.76
TRỰC TIẾP 08:00PM
Hebei China Fortune Tổng Số Phạt Góc
Chongqing SWM Tổng Số Phạt Góc
0.5
0.88
0.96
9.5
0.90
u
0.92
0/0.5
0.89
0.95
4.5
0.96
u
0.86
0.5/1
-0.98
0.82
9.0
0.78
u
-0.96
0.5
-0.81
0.65
4.0
0.68
u
-0.86
FANTASY MATCH
08/07 06:00PM
Wuhan Zall
Hebei China Fortune
Hòa
0
1.00
0.80
2.5/3
0.93
u
0.87
2.52
2.27
3.20
0
0.98
0.82
1.0
0.80
u
1.00
3.10
2.83
2.12
08/07 06:00PM
Wuhan Zall + Hebei China Fortune
Shijiazhuang Ever Bright + Chongqing SWM
0.5
0.78
-0.98
5.0
0.82
u
0.98
0/0.5
-0.98
0.78
2/2.5
-1.00
u
0.80
GIẢI VÔ ĐỊCH NEW SOUTH WALES ÚC
TRỰC TIẾP 05:30PM
APIA Leichhardt Tigers
Wollongong Wolves FC
Hòa
0
-0.95
0.79
3.0
-0.97
u
0.79
2.66
2.32
3.20
0
-0.94
0.78
1/1.5
0.98
u
0.84
3.25
2.78
2.22
0.74
0/0.5
-0.90
3/3.5
-0.83
u
0.65
0.55
0/0.5
-0.71
1.5
-0.76
u
0.58
TRỰC TIẾP 05:30PM
Manly United FC
Western Sydney Wanderers FC (Trẻ)
Hòa
0.5/1
0.93
0.91
3.0
0.93
u
0.89
1.73
3.85
3.55
0/0.5
0.97
0.87
1/1.5
0.88
u
0.94
2.21
4.10
2.36
0.5
0.73
-0.89
3/3.5
-0.93
u
0.75
0.5
-0.82
0.66
1.5
-0.76
u
0.58
GIẢI VÔ ĐỊCH NAM ÚC
TRỰC TIẾP 06:45PM
Adelaide Raiders
Adelaide Comets FC
Hòa
0.90
0.5
0.90
3.0
0.93
u
0.87
3.35
1.90
3.40
0.85
0/0.5
0.95
1/1.5
0.87
u
0.93
3.60
2.44
2.32
-0.84
0/0.5
0.64
2.5/3
0.70
u
-0.90
0
-0.78
0.58
1.0
0.56
u
-0.76
GIẢI HẠNG 1 BRISBANE ÚC
TRỰC TIẾP 06:30PM
Brisbane Athletic FC
Virginia United
Hòa
0
-0.94
0.74
4/4.5
0.92
u
0.88
2.55
2.15
3.80
0
0.84
0.96
1.5/2
0.78
u
-0.98
2.69
2.87
2.50
0.71
0/0.5
-0.91
4.0
0.78
u
-0.98
0.54
0/0.5
-0.74
2.0
-0.85
u
0.65
KOREA K3 LEAGUE
08/07 06:00PM
Busan Transportation Corporation
Changwon City
Hòa
0.5/1
0.91
0.93
2.5/3
-0.99
u
0.81
1.67
4.00
3.60
GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG ĐÁ NỮ NAM ÚC
TRỰC TIẾP 06:45PM
Fulham United FC (Nữ)
Adelaide University (Nữ)
Hòa
0.5
0.75
-0.99
3/3.5
0.90
u
0.86
1.75
3.70
3.60
0.5/1
0.98
0.78
3.0
0.70
u
-0.94
TRỰC TIẾP 06:45PM
Salisbury Inter (Nữ)
West Adelaide SC (Nữ)
Hòa
-0.81
0.5/1
0.57
3.5
0.73
u
-0.97
4.70
1.47
4.35
GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG ĐÁ NỮ TÂY ÚC
TRỰC TIẾP 07:30PM
Murdoch University Melville FC (Nữ)
FW NTC U19 (Nữ)
Hòa
0.5/1
0.78
0.92
3.5/4
0.75
u
0.95
1.60
3.80
3.85
AUSTRALIA FOOTBALL QUEENSLAND PREMIER LEAGUE U20
TRỰC TIẾP 06:30PM
Southside Eagles U20
Western Pride U20
Hòa
0.85
0.5/1
0.85
3.5/4
0.80
u
0.90
3.60
1.65
3.75
*CÚP C1 CHÂU ÂU
TRỰC TIẾP 03:00AM
Manchester City
Real Madrid
Hòa
0.5/1
0.94
0.99
3.0
0.83
u
-0.93
1.76
4.25
4.25
0/0.5
0.91
0.97
1/1.5
0.93
u
0.95
2.28
4.35
2.43
0.5
0.76
-0.83
3/3.5
-0.90
u
0.80
0.5
-0.78
0.66
1.5
-0.78
u
0.66
1.0
-0.78
0.71
2.5/3
0.60
u
-0.70
0
0.46
-0.58
1.0
0.52
u
-0.64
1/1.5
-0.60
0.53
3.5
-0.73
u
0.63
0.5/1
-0.54
0.42
1.5/2
-0.56
u
0.44
TRỰC TIẾP 03:00AM
Juventus
Olympique Lyonnais
Hòa
1.0
0.93
-1.00
2.5/3
-0.88
u
0.78
1.51
7.00
4.30
0.5
-0.92
0.80
1.0
0.85
u
-0.97
2.08
6.10
2.30
1/1.5
-0.82
0.75
2.5
0.84
u
-0.94
0/0.5
0.68
-0.80
1/1.5
-0.76
u
0.64
0.5/1
0.64
-0.71
3.0
-0.69
u
0.59
0.5/1
-0.67
0.55
0.5/1
0.50
u
-0.62
1.5
-0.64
0.57
2/2.5
0.60
u
-0.70
1.0
-0.36
0.24
1.5
-0.56
u
0.44
*CÚP C1 CHÂU ÂU - ĐỘI NHÀ/ĐỘI KHÁCH
08/08 03:00AM
Đội Nhà - Thứ Sáu
Đội Khách - Thứ Sáu
2.0
0.98
0.90
6.0
0.92
u
0.94
0.5/1
0.80
-0.92
2.5
0.84
u
-0.98
*CÚP C1 CHÂU ÂU - ĐỘI NÀO SẼ TIẾN VÀO VÒNG TIẾP THEO
08/08 03:00AM
Manchester City
Real Madrid
0
0.17
-0.25
08/08 03:00AM
Juventus
Olympique Lyonnais
0
0.94
0.98
*CÚP C1 CHÂU ÂU - BÀN THẮNG TRONG 15 PHÚT
TRỰC TIẾP 03:00AM
Manchester City 00:00-15:00
Real Madrid 00:00-15:00
0.5
-0.52
u
0.40
TRỰC TIẾP 03:00AM
Manchester City 15:01-30:00
Real Madrid 15:01-30:00
0.5
-0.57
u
0.45
08/08 03:00AM
Manchester City 30:01-45:00
Real Madrid 30:01-45:00
0.5
-0.69
u
0.57
TRỰC TIẾP 03:00AM
Manchester City 45:01-60:00
Real Madrid 45:01-60:00
0.5
-0.62
u
0.50
TRỰC TIẾP 03:00AM
Manchester City 60:01-75:00
Real Madrid 60:01-75:00
0.5
-0.67
u
0.55
08/08 03:00AM
Manchester City 75:01-90:00
Real Madrid 75:01-90:00
0.5
-0.81
u
0.69
TRỰC TIẾP 03:00AM
Juventus 00:00-15:00
Olympique Lyonnais 00:00-15:00
0.5
-0.50
u
0.38
TRỰC TIẾP 03:00AM
Juventus 15:01-30:00
Olympique Lyonnais 15:01-30:00
0.5
-0.53
u
0.41
08/08 03:00AM
Juventus 30:01-45:00
Olympique Lyonnais 30:01-45:00
0.5
-0.65
u
0.53
TRỰC TIẾP 03:00AM
Juventus 45:01-60:00
Olympique Lyonnais 45:01-60:00
0.5
-0.58
u
0.46
TRỰC TIẾP 03:00AM
Juventus 60:01-75:00
Olympique Lyonnais 60:01-75:00
0.5
-0.63
u
0.51
08/08 03:00AM
Juventus 75:01-90:00
Olympique Lyonnais 75:01-90:00
0.5
-0.75
u
0.63
*CÚP C1 CHÂU ÂU - PHẠT GÓC
TRỰC TIẾP 03:00AM
Manchester City Tổng Số Phạt Góc
Real Madrid Tổng Số Phạt Góc
Hòa
1.5
0.79
-0.95
9.5
0.92
u
0.90
1.45
3.55
6.90
0.5/1
0.82
-0.98
4.5
0.88
u
0.94
1.60
3.80
4.35
1.5/2
-0.98
0.82
9.0
0.70
u
-0.88
0.5
0.60
-0.76
4.0
0.60
u
-0.78
TRỰC TIẾP 03:00AM
Juventus Tổng Số Phạt Góc
Olympique Lyonnais Tổng Số Phạt Góc
Hòa
3.0
0.84
1.00
9.5
0.80
u
-0.98
1.18
6.40
8.90
1.5
0.92
0.92
4.5
0.86
u
0.96
1.40
4.80
5.00
2.5/3
0.71
-0.87
9.0
0.66
u
-0.84
1/1.5
0.68
-0.84
4.0
0.56
u
-0.74
*CÚP C1 CHÂU ÂU - THẺ PHẠT
TRỰC TIẾP 03:00AM
Manchester City Tổng Số Thẻ Phạt
Real Madrid Tổng Số Thẻ Phạt
Hòa
1.00
0/0.5
0.82
5.0
-0.94
u
0.74
2.49
2.02
4.50
0
-0.80
0.62
1.5
0.90
u
0.90
3.50
2.48
2.32
0.80
0.5
-0.98
4.5
0.74
u
-0.94
0.65
0/0.5
-0.83
2.0
-0.84
u
0.64
TRỰC TIẾP 03:00AM
Juventus Tổng Số Thẻ Phạt
Olympique Lyonnais Tổng Số Thẻ Phạt
Hòa
0.87
0.5
0.95
5.0
0.92
u
0.88
2.59
1.95
4.50
0.65
0/0.5
-0.83
1.5
0.84
u
0.96
3.55
2.33
2.45
-0.95
0/0.5
0.77
4.5
0.70
u
-0.90
0
-0.75
0.57
2.0
-0.82
u
0.62
*CÚP C1 CHÂU ÂU - TỔNG SỐ PHẠT GÓC & TỔNG BÀN THẮNG
08/08 03:00AM
Manchester City
Real Madrid
2/2.5
0.84
0.96
12.5
0.85
u
0.95
1.0
0.88
0.92
6.0
-0.95
u
0.75
08/08 03:00AM
Juventus
Olympique Lyonnais
4/4.5
-0.99
0.79
12.0
0.75
u
-0.95
2.0
0.93
0.87
5.5
0.80
u
1.00
*CÚP C1 CHÂU ÂU - TỔNG THỜI GIAN GHI BÀN
08/08 03:00AM
Manchester City
Real Madrid
155.5
0.84
u
1.00
08/08 03:00AM
Juventus
Olympique Lyonnais
135.5
0.92
u
0.92
*CÚP C1 CHÂU ÂU - ĐỘI GIAO BÓNG TRƯỚC
08/08 03:00AM
Manchester City
Real Madrid
0
-0.94
0.86
08/08 03:00AM
Juventus
Olympique Lyonnais
0
-0.88
0.80
FANTASY MATCH
08/08 01:00AM
Juventus
GIF Sundsvall
Hòa
0.5
-0.95
0.75
3/3.5
0.83
u
0.97
2.05
2.66
3.50
0/0.5
-0.82
0.62
1.5
-0.97
u
0.77
2.54
3.20
2.30
08/08 01:00AM
Juventus
Osters IF
Hòa
0.5
0.88
0.92
3/3.5
0.96
u
0.84
1.88
3.00
3.50
0/0.5
-0.98
0.78
1/1.5
0.80
u
1.00
2.29
3.65
2.30
08/08 01:00AM
Juventus
Vasteras SK
Hòa
0.5
0.85
0.95
3.0
0.69
u
-0.89
1.85
3.10
3.50
0/0.5
-1.00
0.80
1/1.5
0.85
u
0.95
2.26
3.70
2.30
08/08 01:00AM
Juventus + GIF Sundsvall
Olympique Lyonnais + Ljungskile
1.5
0.83
0.97
5/5.5
0.94
u
0.86
0.5/1
-0.98
0.78
2/2.5
0.92
u
0.88
08/08 01:00AM
Juventus + Osters IF
Olympique Lyonnais + Akropolis IF
1/1.5
0.84
0.96
5/5.5
0.94
u
0.86
0.5
0.90
0.90
2/2.5
0.92
u
0.88
08/08 01:00AM
Juventus + Vasteras SK
Olympique Lyonnais + IK Brage
1.0
0.76
-0.96
5.5
0.93
u
0.87
0.5
-1.00
0.80
2.5
-1.00
u
0.80
08/08 01:00AM
Manchester City
GIF Sundsvall
Hòa
0.5
0.95
0.85
3.5
-1.00
u
0.80
1.95
2.85
3.50
0/0.5
-0.90
0.70
1.5
-1.00
u
0.80
2.40
3.45
2.30
08/08 01:00AM
Manchester City
Osters IF
Hòa
0.5
0.80
1.00
3/3.5
0.85
u
0.95
1.80
3.25
3.50
0/0.5
0.95
0.85
1.5
-0.95
u
0.75
2.20
3.95
2.30
08/08 01:00AM
Manchester City
Vasteras SK
Hòa
0.5
0.80
1.00
3/3.5
0.85
u
0.95
1.80
3.25
3.50
0/0.5
0.95
0.85
1.5
-0.95
u
0.75
2.20
3.95
2.30
08/08 01:00AM
Manchester City + GIF Sundsvall
Real Madrid + Ljungskile
1/1.5
0.80
1.00
5.5
0.87
u
0.93
0.5
0.88
0.92
2.5
0.97
u
0.83
08/08 01:00AM
Manchester City + Osters IF
Real Madrid + Akropolis IF
1.0
0.82
0.98
5.5
0.83
u
0.97
0.5
-0.94
0.74
2.5
0.93
u
0.87
08/08 01:00AM
Manchester City + Vasteras SK
Real Madrid + IK Brage
0.5/1
0.74
-0.94
5.5/6
0.83
u
0.97
0/0.5
0.79
-0.99
2.5/3
-0.97
u
0.77
08/08 03:00AM
Juventus
Real Madrid
Hòa
0.5/1
0.94
0.86
3.0
0.87
u
0.93
1.68
3.70
3.50
0/0.5
0.89
0.91
1/1.5
0.92
u
0.88
2.14
4.25
2.25
08/08 03:00AM
Real Madrid
Olympique Lyonnais
Hòa
0.5
-0.98
0.78
2.0
0.97
u
0.83
2.02
3.30
2.85
0/0.5
-0.85
0.65
0.5/1
0.80
u
1.00
2.64
4.40
1.85
EREDIVISIE COMEBACK (IN NETHERLANDS)
TRỰC TIẾP 12:45AM
FC Emmen
SC Cambuur
Hòa
0/0.5
0.98
0.92
3/3.5
-0.98
u
0.86
2.20
2.93
3.30
0
0.68
-0.80
1/1.5
0.80
u
-0.92
2.58
3.50
2.25
0
0.70
-0.80
3.0
0.80
u
-0.92
0/0.5
-0.72
0.60
1.5
-0.86
u
0.74
GIẢI HẠNG 2 TÂY BAN NHA
TRỰC TIẾP 02:00AM
Deportivo La Coruna
Fuenlabrada
Hòa
0.61
0.5/1
-0.69
2.5/3
-0.88
u
0.78
3.30
2.09
3.35
0.77
0/0.5
-0.89
1.0
0.85
u
-0.97
4.10
2.53
2.16
FANTASY MATCH
08/08 12:00AM
Zenit St. Petersburg
GIF Sundsvall
Hòa
0
0.95
0.85
2.5/3
0.80
u
1.00
2.45
2.33
3.20
0
0.95
0.85
1/1.5
-0.95
u
0.75
2.91
2.76
2.25
08/08 12:00AM
Zenit St. Petersburg
Osters IF
Hòa
0
0.85
0.95
2.5/3
0.94
u
0.86
2.33
2.45
3.20
0
0.85
0.95
1.0
0.69
u
-0.89
2.81
2.96
2.19
08/08 12:00AM
Zenit St. Petersburg
Vasteras SK
Hòa
0
0.80
1.00
2.5/3
0.87
u
0.93
2.27
2.52
3.20
0
0.82
0.98
1/1.5
-0.93
u
0.73
2.74
2.97
2.23
08/08 12:00AM
Zenit St. Petersburg + GIF Sundsvall
Lokomotiv Moscow + Ljungskile
0.5/1
0.81
0.99
5.0
0.88
u
0.92
0/0.5
0.81
0.99
2/2.5
0.98
u
0.82
08/08 12:00AM
Zenit St. Petersburg + Osters IF
Lokomotiv Moscow + Akropolis IF
0.5
0.81
0.99
5.0
0.86
u
0.94
0/0.5
0.97
0.83
2/2.5
0.96
u
0.84
08/08 12:00AM
Zenit St. Petersburg + Vasteras SK
Lokomotiv Moscow + IK Brage
0/0.5
0.75
-0.95
5/5.5
0.86
u
0.94
0/0.5
-1.00
0.80
2.5
-0.94
u
0.74
08/08 01:00AM
GIF Sundsvall + Osters IF
Ljungskile + Akropolis IF
0.5/1
0.84
0.96
5.0
0.89
u
0.91
0/0.5
0.90
0.90
2/2.5
0.99
u
0.81
08/08 01:00AM
GIF Sundsvall + Vasteras SK
Ljungskile + IK Brage
0.5
0.78
-0.98
5/5.5
0.89
u
0.91
0/0.5
0.92
0.88
2.5
-0.91
u
0.71
08/08 01:00AM
GIF Sundsvall
Osters IF
Hòa
0/0.5
0.99
0.81
3.0
-0.93
u
0.73
2.09
2.63
3.40
0
0.74
-0.94
1/1.5
-0.93
u
0.73
2.69
3.20
2.15
08/08 01:00AM
Osters IF + Vasteras SK
Akropolis IF + IK Brage
0/0.5
0.80
1.00
5/5.5
0.88
u
0.92
0/0.5
-0.96
0.76
2.5
-0.92
u
0.72
GIẢI SUPERETTAN THỤY ĐIỂN
TRỰC TIẾP 01:00AM
GIF Sundsvall
Ljungskile
Hòa
0.5
0.90
-0.98
2.5
-1.00
u
0.90
1.90
3.90
3.40
0/0.5
0.99
0.89
1.0
0.96
u
0.92
2.53
4.40
2.10
0.5/1
-0.86
0.78
2/2.5
0.75
u
-0.85
0.5
-0.65
0.53
0.5/1
0.58
u
-0.70
0/0.5
0.64
-0.72
2.5/3
-0.80
u
0.70
0
0.44
-0.56
1/1.5
-0.69
u
0.57
TRỰC TIẾP 01:00AM
Osters IF
Akropolis IF
Hòa
0/0.5
0.97
0.95
2.5
-0.99
u
0.89
2.29
3.05
3.20
0/0.5
-0.78
0.66
1.0
0.93
u
0.95
2.71
3.95
2.10
0.5
-0.77
0.69
2/2.5
0.73
u
-0.83
0
0.63
-0.75
0.5/1
0.58
u
-0.70
0
0.62
-0.70
2.5/3
-0.80
u
0.70
0.5
-0.55
0.43
1/1.5
-0.72
u
0.60
TRỰC TIẾP 01:00AM
Vasteras SK
IK Brage
Hòa
0/0.5
-0.91
0.83
2.5/3
0.98
u
0.92
2.38
2.81
3.30
0
0.78
-0.90
1.0
0.77
u
-0.89
2.84
3.40
2.21
0
0.72
-0.80
2.5
0.77
u
-0.87
0/0.5
-0.72
0.60
1/1.5
-0.78
u
0.66
0.5
-0.72
0.64
3.0
-0.75
u
0.65
0.45
0/0.5
-0.57
1.5
-0.60
u
0.48
GIẢI NGOẠI HẠNG IRELAND
TRỰC TIẾP 12:45AM
Bohemians
Dundalk
Hòa
0.92
0.5
-1.00
2/2.5
0.94
u
0.96
3.65
2.00
3.25
0.79
0/0.5
-0.91
0.5/1
0.71
u
-0.83
4.10
2.61
2.03
-0.82
0/0.5
0.74
2.0
0.69
u
-0.79
0.50
0.5
-0.62
1.0
-0.84
u
0.72
TRỰC TIẾP 02:45AM
St. Patricks Athletic
Finn Harps
Hòa
1.0
-0.99
0.91
2.0
0.93
u
0.97
1.54
6.50
3.65
0.5
-0.79
0.67
0.5/1
0.86
u
-0.98
2.26
6.00
1.96
0.5/1
0.70
-0.78
2/2.5
-0.82
u
0.72
0/0.5
0.70
-0.82
1.0
-0.69
u
0.57
GIẢI HẠNG 2 THỤY SĨ (PLAY OFF)
TRỰC TIẾP 12:15AM
Vaduz
Thun
Hòa
0.90
0/0.5
-1.00
2.5/3
0.94
u
0.94
2.95
2.16
3.35
0
-0.82
0.70
1.0
0.75
u
-0.87
3.55
2.71
2.13
0
-0.78
0.68
2.5
0.72
u
-0.84
0.58
0/0.5
-0.70
1/1.5
-0.77
u
0.65
SIÊU CÚP NGA
TRỰC TIẾP 12:00AM
Zenit St. Petersburg (N)
Lokomotiv Moscow
Hòa
0/0.5
0.90
-0.98
2.5
0.93
u
0.97
2.20
3.20
3.20
0/0.5
-0.86
0.74
1.0
0.82
u
-0.94
2.58
3.75
2.15
0.5
-0.83
0.75
2.5/3
-0.86
u
0.76
0
0.63
-0.75
1/1.5
-0.75
u
0.63
0
0.60
-0.68
2/2.5
0.64
u
-0.74
0.5
-0.60
0.48
0.5/1
0.51
u
-0.63
SIÊU CÚP NGA - VÔ ĐỊCH
08/08 12:00AM
Zenit St. Petersburg
Lokomotiv Moscow
0
0.63
-0.71
SIÊU CÚP NGA - PHẠT GÓC
TRỰC TIẾP 12:00AM
Zenit St. Petersburg Tổng Số Phạt Góc
Lokomotiv Moscow Tổng Số Phạt Góc
Hòa
1.5
0.88
0.96
9.5
0.96
u
0.86
1.46
3.55
6.60
0.5/1
0.98
0.86
4.5
-0.98
u
0.80
1.70
3.25
4.50
SWEDEN ETTAN SOUTH
08/08 01:00AM
Assyriska IK
Skovde AIK
Hòa
0.5
-0.86
0.74
3/3.5
-0.91
u
0.77
2.16
2.71
3.45
0/0.5
-0.87
0.75
1/1.5
0.84
u
-0.98
2.45
3.45
2.38
08/08 01:00AM
Lindome GIF
Utsiktens BK
Hòa
0/0.5
0.74
-0.86
3.0
0.87
u
0.99
1.84
3.40
3.55
0
0.72
-0.84
1/1.5
0.96
u
0.90
2.60
3.35
2.30
GIAO HỮU CÂU LẠC BỘ
TRỰC TIẾP 08:30PM
SC Heerenveen
Vitesse
Hòa
0
0.80
0.96
3.0
0.84
u
0.92
2.24
2.44
3.40
0
0.80
0.96
1/1.5
0.84
u
0.92
0/0.5
-0.90
0.66
2.5/3
0.64
u
-0.88
0/0.5
-0.74
0.50
1.0
0.52
u
-0.76
TRỰC TIẾP 12:00AM
APOEL Nicosia
AEK Larnaca
Hòa
0/0.5
0.84
0.92
2.5/3
0.90
u
0.86
1.98
2.92
3.30
0/0.5
-0.86
0.62
1.0
0.66
u
-0.90
0
0.56
-0.80
2.5
0.66
u
-0.90
0
0.56
-0.80
1/1.5
-0.92
u
0.68
GIẢI HẠNG 1 IRELAND
08/08 02:45AM
Drogheda United
Bray Wanderers
Hòa
0/0.5
0.92
0.96
2.5
0.98
u
0.88
2.09
3.05
3.20
0/0.5
-0.80
0.68
1.0
0.91
u
0.95
2.63
3.80
2.09
0.5
-0.91
0.79
2/2.5
0.72
u
-0.86
0
0.63
-0.75
0.5/1
0.56
u
-0.70
08/08 02:45AM
UC Dublin
Shamrock Rovers II
Hòa
1.0
0.93
0.95
2.5
0.98
u
0.88
1.49
5.60
3.65
0.5
-0.88
0.76
1.0
0.88
u
0.98
2.13
5.30
2.17
1/1.5
-0.80
0.68
2/2.5
0.68
u
-0.82
0/0.5
0.77
-0.89
0.5/1
0.56
u
-0.70
08/08 02:45AM
Wexford FC
Cabinteely FC
Hòa
0.70
1.0
-0.82
2.5
0.85
u
-0.99
4.25
1.70
3.40
-0.97
0/0.5
0.85
1.0
0.88
u
0.98
4.55
2.29
2.16
0.95
0.5/1
0.93
2.5/3
-0.88
u
0.74
0.65
0.5
-0.77
1/1.5
-0.74
u
0.60
BULGARIA FIRST PROFESSIONAL LEAGUE
TRỰC TIẾP 01:00AM
FC CSKA 1948 Sofia
CSKA Sofia
Hòa
-0.99
0.5/1
0.83
2/2.5
0.99
u
0.83
5.10
1.58
3.45
-0.99
0/0.5
0.83
0.5/1
0.77
u
-0.95
5.10
2.36
2.00
0.76
1.0
-0.92
2.0
0.69
u
-0.87
0.57
0.5
-0.73
1.0
-0.81
u
0.63
GIẢI NGOẠI HẠNG BELARUS
TRỰC TIẾP 11:00PM
FK Vitebsk
FC Isloch Minsk
Hòa
0/0.5
-0.94
0.78
2/2.5
0.90
u
0.92
2.22
2.89
3.10
0
0.77
-0.93
1.0
-0.94
u
0.76
2.98
3.50
2.00
0
0.69
-0.85
2.5
-0.88
u
0.70
0/0.5
-0.70
0.54
0.5/1
0.64
u
-0.82
TRỰC TIẾP 01:00AM
Dinamo Minsk
FC Smolevichi
Hòa
2.0
0.89
0.95
3/3.5
-0.95
u
0.77
1.15
13.00
6.10
0.5/1
0.79
-0.95
1/1.5
0.79
u
-0.97
1.51
9.40
2.85
1.5/2
0.69
-0.85
3.0
0.80
u
-0.98
1.0
-0.87
0.71
1.5
-0.85
u
0.67
UKRAINE 1ST LEAGUE
TRỰC TIẾP 10:30PM
FC Kremin Kremenchuk
FC Balkany Zorya
Hòa
0/0.5
0.80
-0.96
2/2.5
0.95
u
0.87
1.96
3.55
3.10
0/0.5
-0.95
0.79
0.5/1
0.69
u
-0.87
2.47
4.75
1.98
TRỰC TIẾP 10:30PM
FC Obolon Brovar Kyiv
Metalist 1925 Kharkiv
Hòa
0/0.5
0.91
0.93
2.5
-0.95
u
0.77
2.06
3.10
3.20
0
0.67
-0.83
1.0
0.97
u
0.85
2.77
3.70
2.05
TRỰC TIẾP 10:30PM
Inhulets Petrove
FC Rukh Lviv
Hòa
0.5
0.88
0.96
2/2.5
0.96
u
0.86
1.88
3.65
3.20
0/0.5
-0.94
0.78
0.5/1
0.69
u
-0.87
2.49
4.70
1.97
TRỰC TIẾP 10:30PM
Volyn Lutsk
Hirnyk Sport Horishni Plavni
Hòa
2.0
0.94
0.90
3.5
0.67
u
-0.85
1.22
7.40
6.10
1.0
-0.78
0.62
1.5
0.87
u
0.95
1.62
6.20
2.92
GIẢI VÔ ĐỊCH QUỐC GIA ESTONIA
TRỰC TIẾP 12:30AM
Flora Tallinn
FC Kuressaare
3.0
-0.96
0.80
4.0
0.94
u
0.88
LITHUANIA A LYGA
TRỰC TIẾP 11:00PM
Zalgiris Vilnius
Banga Gargzdai
Hòa
1.5
0.84
1.00
3.0
0.87
u
0.95
1.27
8.20
4.75
0.5/1
-0.96
0.80
1/1.5
0.85
u
0.97
1.69
6.30
2.71
1.5/2
-0.92
0.76
3/3.5
-0.93
u
0.75
0.5
0.69
-0.85
1.5
-0.76
u
0.58
TRỰC TIẾP 01:00AM
Kauno Zalgiris
Suduva
Hòa
0.92
0.5
0.92
2.5
0.81
u
-0.99
3.35
1.92
3.30
0.78
0/0.5
-0.94
1.0
0.92
u
0.90
4.05
2.53
2.09
-0.92
0/0.5
0.76
2.5/3
-0.96
u
0.78
0
-0.70
0.54
1/1.5
-0.78
u
0.60
GIẢI NGOẠI HẠNG BOSNIA-HERZEGOVINA
TRỰC TIẾP 11:00PM
FK Radnik Bijeljina
FK Zeljeznicar
Hòa
0.86
0.5
0.98
2/2.5
0.82
u
1.00
3.30
1.98
3.20
0.71
0/0.5
-0.87
1.0
-0.92
u
0.74
4.35
2.56
2.00
-0.87
0/0.5
0.71
2.5
-0.92
u
0.74
0
-0.67
0.51
0.5/1
0.62
u
-0.80
TRỰC TIẾP 01:00AM
FK Borac Banja Luka
FK Sloboda Tuzla
Hòa
1.5
0.93
0.91
2.5
0.86
u
0.96
1.26
8.40
4.80
0.5/1
-0.94
0.78
1.0
0.86
u
0.96
1.66
8.50
2.50
1.5/2
-0.87
0.71
2/2.5
0.62
u
-0.80
0.5
0.66
-0.82
0.5/1
0.52
u
-0.70
QATAR STARS LEAGUE
TRỰC TIẾP 09:30PM
Al Gharrafa (N)
Al Khor
Hòa
0/0.5
0.86
-0.98
2.5/3
0.86
u
1.00
2.14
2.76
3.45
0/0.5
-0.89
0.77
1/1.5
-0.87
u
0.73
2.57
3.60
2.20
0.5
-0.87
0.75
3.0
-0.87
u
0.73
0
0.65
-0.77
1.0
0.74
u
-0.88
TRỰC TIẾP 11:45PM
Al Shahaniya (N)
Qatar SC
Hòa
0.84
0/0.5
-0.96
2.5
-0.94
u
0.80
2.94
2.27
2.95
0
-0.96
0.84
1.0
-0.96
u
0.82
3.40
3.05
2.02
0
-0.83
0.71
2/2.5
0.81
u
-0.95
0.60
0/0.5
-0.72
0.5/1
0.65
u
-0.79
FINLAND KAKKONEN
TRỰC TIẾP 11:30PM
GBK Kokkola
VIFK Vaasa
Hòa
1/1.5
1.00
0.84
3/3.5
-1.00
u
0.82
1.43
5.40
4.20
0.5
0.94
0.90
1/1.5
0.74
u
-0.92
1.94
4.70
2.55
1.0
0.77
-0.93
3.0
0.71
u
-0.89
0/0.5
0.64
-0.80
1.5
-0.84
u
0.66
TRỰC TIẾP 11:30PM
KaaPo
SalPa
Hòa
1.0
0.99
0.85
3.5
0.87
u
0.95
1.61
4.10
3.90
0/0.5
0.79
-0.95
1.5
0.97
u
0.85
2.16
3.90
2.50
0.5/1
0.82
-0.98
3/3.5
0.69
u
-0.87
0.5
-0.86
0.70
1/1.5
0.55
u
-0.73
TRỰC TIẾP 11:30PM
Klubi 04
GrIFK Grankulla
Hòa
2.5
-0.89
0.73
4.5
-0.95
u
0.77
1.12
10.00
7.60
1.0
-0.97
0.81
2.0
-0.91
u
0.73
1.52
6.20
3.25
TRỰC TIẾP 11:30PM
PEPO Lappeenranta
Kultsu FC
Hòa
1.5
0.76
-0.92
3/3.5
0.82
u
1.00
1.24
7.80
5.60
0.5
0.76
-0.92
1/1.5
0.72
u
-0.90
1.76
5.90
2.61
1/1.5
0.60
-0.76
3.0
0.63
u
-0.81
0.5/1
-0.89
0.73
1.5
-0.88
u
0.70
TRỰC TIẾP 11:30PM
PK-35
NJS Nurmijarven
Hòa
1.5/2
0.97
0.87
3/3.5
-0.93
u
0.75
1.22
9.60
5.20
0.5/1
0.99
0.85
1/1.5
0.81
u
-0.99
1.64
7.30
2.68
1.5
0.81
-0.97
3.0
0.66
u
-0.84
0.5
0.64
-0.80
1.5
-0.90
u
0.72
TRỰC TIẾP 12:00AM
Atlantis
FC Espoo
Hòa
1.0
0.94
0.90
3.5
0.90
u
0.92
1.58
4.05
4.20
0/0.5
0.76
-0.92
1.5
-0.97
u
0.79
2.07
4.25
2.49
0.5/1
0.77
-0.93
3/3.5
0.76
u
-0.94
0.5
-0.84
0.68
1/1.5
0.69
u
-0.87
TRỰC TIẾP 12:00AM
HJS Akatemia
Ilves Tampere 2
Hòa
0.92
0/0.5
0.92
3/3.5
0.94
u
0.88
2.76
2.13
3.45
0.74
0/0.5
-0.90
1/1.5
0.75
u
-0.93
3.45
2.46
2.35
0.72
0.5
-0.88
3.0
0.69
u
-0.87
0
-0.79
0.63
1.5
-0.86
u
0.68
LATVIA VIRSLIGA
TRỰC TIẾP 11:00PM
FK Metta
BFC Daugavpils
Hòa
0.85
0/0.5
0.99
2.5
0.86
u
0.96
2.93
2.19
3.10
0
-0.90
0.74
1.0
0.86
u
0.96
3.45
2.83
2.10
0
-0.83
0.67
2/2.5
0.62
u
-0.80
0.53
0/0.5
-0.69
0.5/1
0.52
u
-0.70
TRỰC TIẾP 11:00PM
Tukums 2000 TSS
Valmiera FC
Hòa
0.95
1/1.5
0.89
3/3.5
-0.98
u
0.80
5.80
1.38
4.50
0.95
0.5
0.89
1/1.5
0.77
u
-0.95
5.00
1.89
2.55
-0.80
1.0
0.64
3.0
0.77
u
-0.95
-0.70
0/0.5
0.54
1.5
-0.86
u
0.68
TRỰC TIẾP 01:00AM
Riga FC
FK Jelgava
Hòa
2.0
-0.99
0.83
3.5
-0.88
u
0.70
1.18
10.00
5.80
1.0
-0.86
0.70
1.5
0.94
u
0.88
1.54
7.30
3.00
2/2.5
-0.81
0.65
3/3.5
0.86
u
0.96
0.5/1
0.75
-0.91
1/1.5
0.62
u
-0.80
FAROE ISLANDS PREMIER LEAGUE
TRỰC TIẾP 02:00AM
AB Argir
Skala IF
Hòa
0.5
0.76
1.00
2.5/3
0.81
u
0.95
1.76
3.75
3.50
0/0.5
0.91
0.85
1/1.5
-0.96
u
0.72
2.28
4.20
2.25
0.5/1
0.98
0.78
2.5
0.61
u
-0.85
0.5
-0.78
0.54
1.0
0.61
u
-0.85
GIẢI HẠNG 2 ESTONIA
TRỰC TIẾP 01:30AM
Parnu JK
Tammeka Tartu U21
Hòa
0/0.5
0.95
0.75
3/3.5
-0.82
u
0.52
2.12
2.65
3.30
0
0.62
-0.92
1/1.5
0.95
u
0.75
2.63
3.40
2.10
IRAN PRO LEAGUE
TRỰC TIẾP 12:00AM
Persepolis
Zob Ahan
Hòa
0.5
0.81
0.95
2/2.5
-0.96
u
0.78
1.81
4.50
2.89
0/0.5
-0.96
0.72
0.5/1
0.76
u
-0.94
2.54
4.80
1.92
POLAND 3RD DIVISION
TRỰC TIẾP 11:00PM
KP Chemik Police
Gwardia Koszalin
Hòa
0/0.5
0.94
0.86
2.5/3
0.76
u
-0.96
2.16
2.76
3.40
0
0.65
-0.85
1/1.5
-0.98
u
0.78
2.61
3.50
2.22
0
0.68
-0.88
3.0
-0.98
u
0.78
0/0.5
-0.80
0.60
1.0
0.58
u
-0.78
GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG ĐÁ NỮ NA UY
TRỰC TIẾP 12:00AM
Roa (Nữ)
Avaldsnes (Nữ)
Hòa
0.67
0.5/1
-0.83
3/3.5
0.92
u
0.90
3.00
1.91
3.75
TRỰC TIẾP 12:00AM
Valerenga (Nữ)
Kolbotn (Nữ)
Hòa
2.0
-0.85
0.69
3.5
-0.97
u
0.79
1.22
8.10
5.70
SWEDEN WOMEN DAMALLSVENSKAN
TRỰC TIẾP 01:00AM
IK Uppsala Fotboll (Nữ)
FC Rosengard (Nữ)
Hòa
-0.98
2.0
0.82
3/3.5
0.94
u
0.88
11.00
1.13
6.80
0.80
1.0
-0.96
1/1.5
0.74
u
-0.92
11.00
1.43
3.00
0.78
2/2.5
-0.94
3.0
0.74
u
-0.92
-0.78
0.5/1
0.62
1.5
-0.90
u
0.72
GIẢI DỰ BỊ BELARUS
TRỰC TIẾP 07:00PM
Energetik BGU (Dự Bị)
Neman Grodno (Dự Bị)
Hòa
0
0.85
0.91
3/3.5
0.77
u
0.99
2.35
2.42
3.55
0
0.77
0.99
1/1.5
0.79
u
0.97
2.81
3.15
2.24
0/0.5
-0.92
0.68
3.5
-0.86
u
0.62
0/0.5
-0.85
0.61
1.5
-0.92
u
0.68
TRỰC TIẾP 08:00PM
FC Minsk (Dự Bị)
FC Slavia Mozyr (Dự Bị)
2.5
0.76
-1.00
3.5/4
0.80
u
0.96
TRỰC TIẾP 11:00PM
Rukh Brest FC (Dự Bị)
Torpedo Zhodino (Dự Bị)
Hòa
0.5
0.78
0.98
3/3.5
0.83
u
0.93
1.78
3.50
3.65
0/0.5
-0.99
0.75
1.5
-0.94
u
0.70
2.56
3.40
2.29
0/0.5
0.65
-0.89
3.0
0.62
u
-0.86
0
0.63
-0.87
1/1.5
0.68
u
-0.92
GIẢI VÔ ĐỊCH QUỐC GIA MEXICO
TRỰC TIẾP 08:30AM
Necaxa
Club America
Hòa
0.97
0/0.5
0.95
2.5
0.95
u
0.95
3.10
2.20
3.30
0.75
0/0.5
-0.87
1.0
0.90
u
0.98
4.05
2.64
2.11
0.75
0.5
-0.83
2.5/3
-0.85
u
0.75
0
-0.71
0.59
1/1.5
-0.75
u
0.63
0
-0.72
0.64
2/2.5
0.64
u
-0.74
0.48
0.5
-0.60
0.5/1
0.56
u
-0.68
GIẢI VÔ ĐỊCH QUỐC GIA MEXICO - PHẠT GÓC
08/08 08:30AM
Necaxa Tổng Số Phạt Góc
Club America Tổng Số Phạt Góc
0.94
1/1.5
0.90
9.0
0.84
u
0.98
0.81
0.5/1
-0.97
4.5
-0.88
u
0.70
0.81
1.5
-0.97
9.5
-0.88
u
0.70
-0.95
0.5
0.79
4.0
0.74
u
-0.92
GIẢI SERIE B BRAZIL
TRỰC TIẾP 06:15AM
Cuiaba MT
Brasil de Pelotas RS
Hòa
0.5/1
-0.98
0.88
2.0
0.88
u
-1.00
1.74
4.80
3.15
0/0.5
-1.00
0.88
0.5/1
0.79
u
-0.91
2.47
5.20
1.91
0.5
0.74
-0.84
2/2.5
-0.90
u
0.78
0.5
-0.68
0.56
1.0
-0.75
u
0.63
TRỰC TIẾP 08:30AM
Confianca SE
Parana PR
Hòa
0/0.5
-0.93
0.83
1.5/2
0.80
u
-0.92
2.36
3.10
2.82
0
0.71
-0.83
0.5/1
-0.96
u
0.84
3.20
4.15
1.77
0
0.71
-0.81
2.0
-0.85
u
0.73
0/0.5
-0.70
0.58
0.5
0.67
u
-0.79
PARAGUAY PRIMERA DIVISION
TRỰC TIẾP 04:00AM
Guairena Villarrica FC
Nacional Asuncion
Hòa
0
0.80
-0.96
2/2.5
-0.97
u
0.79
2.41
2.74
2.95
0
0.84
1.00
0.5/1
0.68
u
-0.86
3.15
3.40
1.96
0/0.5
-0.89
0.73
2.0
0.68
u
-0.86
0/0.5
-0.66
0.50
1.0
-0.86
u
0.68
TRỰC TIẾP 06:30AM
Sportivo Luqueno
Cerro Porteno
Hòa
0.80
1.0
-0.96
2.5/3
0.96
u
0.86
4.45
1.54
4.05
-0.90
0/0.5
0.74
1.0
0.68
u
-0.86
4.45
2.31
2.16
-0.92
0.5/1
0.76
2.5
0.68
u
-0.86
0.60
0.5
-0.76
1/1.5
-0.86
u
0.68
SABA INTERNATIONAL FRIENDLY Virtual PES 20 - 20 Mins Play
TRỰC TIẾP 05:15PM
Thụy Điển (V)
Argentina (V)
Hòa
0.76
0.5
1.00
3.0
0.80
u
0.96
2.77
2.00
3.45
0.65
0/0.5
-0.89
1.5
0.91
u
0.85
3.85
2.14
2.37
-0.89
0/0.5
0.65
3/3.5
-0.98
u
0.74
0
-0.68
0.44
1/1.5
0.68
u
-0.92
TRỰC TIẾP 05:30PM
Ireland (V)
Ma-rốc
Hòa
0.63
0/0.5
-0.87
2.5
0.93
u
0.83
3.05
1.99
3.10
0.61
0/0.5
-0.85
1/1.5
0.96
u
0.80
3.55
2.28
2.32
0
-0.77
0.53
2.5/3
-0.92
u
0.68
0
-0.76
0.52
1.0
0.62
u
-0.86
TRỰC TIẾP 05:45PM
Colombia (V)
Mexico (V)
Hòa
0.5/1
-0.80
0.56
3.0
-0.99
u
0.75
2.00
2.69
3.50
0/0.5
-0.91
0.67
1/1.5
0.69
u
-0.93
2.38
3.05
2.50
1.0
-0.68
0.44
2.5/3
0.93
u
0.83
0.5
-0.72
0.48
1.5
-0.84
u
0.60
SABA CLUB FRIENDLY Virtual PES 20 - 15 Mins Play
TRỰC TIẾP 05:15PM
AZ Alkmaar (V)
Celtic (V)
Hòa
0
-0.72
0.48
2.0
0.78
u
0.98
3.25
1.96
2.98
0
-0.81
0.57
0.5/1
0.64
u
-0.88
3.80
2.63
1.97
0/0.5
-0.69
0.45
2/2.5
-0.97
u
0.73
0/0.5
-0.64
0.40
1.0
-0.84
u
0.60
TRỰC TIẾP 05:30PM
Rangers FC (V)
RSC Anderlecht (V)
Hòa
0/0.5
-0.85
0.61
2.0
0.88
u
0.88
2.35
2.57
2.98
0
0.85
0.91
0.5/1
0.64
u
-0.88
3.05
3.15
1.97
0.5
-0.74
0.50
2/2.5
-0.94
u
0.70
0/0.5
-0.61
0.37
1.0
-0.82
u
0.58
Khách hàng tham gia chơi cá cược bóng đá cùng 388BET sẽ được cung cấp FREE bảng tỷ lệ cá cược trực tuyến hôm nay. Bảng tỷ lệ kèo cá cược của 388BET sẽ có đầy đủ tỷ lệ cá cược Ma Cao, tỷ lệ cá cược châu á, tỉ lệ cá cược ngoại hạng anh, tỷ lệ cá cược cúp C1, tỷ lệ cá cược Malaysia. Đặc biệt, bảng tỷ lệ kèo cá cược bóng đá của 388BET là bảng cá cược online, khách hàng không cần nhấn F5 để cập nhật dữ liệu mới, mỗi 3 giây, bảng tỷ lệ cá cược của chúng tôi sẽ tự động cập nhất mới giúp khách hàng thuận tiện hơn việc chọn kèo. Tỷ lệ kèo cá cược của 388BET được lấy dữ liệu từ những nhà cái hàng đầu thế giới như BONG88. Để có thể dễ dàng tìm thấy tỷ lệ kèo của đội bóng mà khách hàng muốn vui lòng dùng tổ hợp phím CTRL + F và nhập tên đội bóng vào để tìm kiếm nhanh nhất. Lưu ý cuối cùng của chúng tôi dành cho khách hàng chính là: "Chơi cá độ bóng đá, cá cược thể thao tại 388BET là hoàn toàn hợp pháp"